Pazartesi, 13 Kasım 2023

İki haftada bir Pazartesi günleri çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz WEC Mondays etkinliklerinde bu hafta Wisconsin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Kampüs Enerji Danışmanı Dr. Josh Arnold’ı ağırladık.

Dr. Arnold’un ‘‘Agrivoltaik: Güneş Elektrik Üretiminin Tarım, Otlak ve Doğal Yaşam Alanlarıyla Entegre Edilmesi” konulu sunumunda şunlara değindi:

  • Agrivoltaik sistemler ile aynı arazinin tarım ve enerji üretimi için çok yönlü kullanılması mümkündür. Ekonomik büyüme, toprak sağlığı ve su kalitesi ile uyum içinde olan tarım, otlak ve doğal yaşam alanlarının korunması uygulamaları aynı zamanda güneş panellerinden de temiz elektrik üretebildiğimiz bir durumu meydana getirmektedir.

 

  • Agrivoltaikler için yaygın kullanılan 4 güneş konfigürasyonu vardır. Bunlar sabit paneller, gün boyunca güneşi takip edebilen tek eksenli izleyiciler, dikey paneller ve Agrivoltaik için en iyi seçeneklerden biri olan yükseltilmiş panellerdir.

 

  • Sabit montajlı veya yükseltilmemiş sabit paneller, güneş akışı için faydalı olmasına rağmen çiftçilik ve tarım bakımından araziye erişimin azalması ve gölgenin artması gibi birtakım sorunlar yaratabilmektedir.

 

  • Tek eksenli izleyiciler, çiftçiye daha fazla esneklik ve kontrol sağlar. Tek eksenli izleyicilere, tarım ekipmanlarının ve makinelerinin daha rahat bir şekilde kullanılabilmesine yardımcı olacak şekilde yön verilebilmektedir.

 

  • Yükseltilmiş sabit eğimli veya yükseltilmiş paneller, var olan en verimli ancak en pahalı güneş paneli konfigürasyonudur. Bu konfigürasyon büyük hayvanların otlatılmasını ve tarımı mümkün kılacak şekilde maksimum yatay ve dikey erişimi ve minimum gölgelemeyi sağlamaktadır.

 

  • Agrivoltaiklerin başarısını belirleyen 5 temel unsur vardır. İklim – tarım ürünlerinin büyüyebilmesi için doğru toprağı ve çevreyi seçmek. Konfigürasyonlar – temiz enerji üretiminin tarım, otlatma ve doğal yaşam alanlarının korunması ile bir arada var olabilmesi için uygun güneş enerjisi tasarımını ve düzenini seçmek. Mahsul Seçimi – doğru tohumların seçilmesi, yetiştirme yöntemleri ve tasarımı. Uyumluluk – Agrivoltaik projeler için seçilen arazinin ikili kullanımlar için yeterli esnekliği sunması. İşbirliği – farklı çıkarlara ve ihtiyaçlara sahip olan paydaşların hedeflerini Agrivoltaiklerin başarılı olacağı yönde birleştirmesi.

 

  • Türkiye, ABD’nin Wisconsin eyaletinin yaklaşık 5 katı büyüklüğündedir. Türkiye’de şu anda yaklaşık 56.000.000 dönümlük alan tarım için kullanılmaktadır. Güneş enerjisi kapasitesi söz konusu olduğunda, Türkiye, Wisconsin’den yaklaşık 20 kat daha fazla güneş enerjisi kapasitesine sahiptir ve her iki bölgede de önümüzdeki 5 yıl içinde hızlı artış beklenmektedir.

 

  • Türkiye, dünyanın en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısıdır. Güneş enerjisinden elektrik üretiminin tarımla entegre edilmesi, sadece pozitif ekonomik değer sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmesine de yardımcı olacaktır.

 

Diğer İçerikler