Yükseköğretim kurumları, gelişmekte olan ekonomilerin iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamalarına ve net sıfır hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmada lider bir role sahiptir. Bu rol kabaca iki temel alana ayrılabilir: en iyi uygulamaları uygulamak ve araştırmaya liderlik etmek. Ekim ayının sonunda, Times Higher Education Climate Impact Forum’un bir parçası olarak 68 ülkeden 1050 üniversite, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak için bir dizi taahhütte bulundu.

Gelişmekte olan ekonomiler, listede özellikle iyi temsil edilmektedir. En fazla imza sahibi ülke 336 kurumla ABD’dir ve Hindistan 216 kurumla ikinci sıradadır. Ayrıca, yükselen ekonomiler genellikle daha gelişmiş ülkelerden daha iyi temsil edilmektedir. Örneğin listede 14 Fransız üniversitesi varken Şili’den 15 üniversite var.

Forum çerçevesinde Oxford Üniversitesi de Nature Positive Universities adlı yeni bir girişim başlattı. Aralarında IPB Endonezya, Cape Town Üniversitesi, Sao Paulo Üniversitesi (USP) ve Gana Üniversitesi’nin de bulunduğu, dünyanın dört bir yanından bir dizi üniversite tarafından desteklenen bu girişim, tedarik zincirlerini değiştirerek ve yerel ortamı eski haline getirmek için çalışarak, yüksek öğretim kurumlarına çevre üzerindeki etkilerini azaltma konusunda öncülük edecektir.

Nature Positive Universities girişiminin önerdiği gibi, yükseköğretim kurumları kendi operasyonlarının bir parçası olarak en iyi uygulamaları uygulayarak net sıfıra geçişi destekleyebilir. Latin Amerika bu konuda bazı temsili örnekler sunmaktadır.

Aslında, genel olarak Latin Amerika’da iklim değişikliği eğitiminin önemi konusunda artan bir farkındalık var. Bu yılın mart ayında Arjantin hükümeti, her düzeyde çevre eğitimi konusunda ulusal bir stratejinin uygulanmasını zorunlu kılan bir yasayı onayladı. Buna karşılık, diğer bölgelerin eğitim sistemlerinde hala iklim değişikliğine yeterince odaklanılmıyor.

Yakın tarihli bir UNESCO raporu, iklim değişikliğinin etkilerine karşı özellikle savunmasız bir bölge olan Güneydoğu Asya’da konunun “hem eğitim araştırmalarında hem de uygulamada ikincil bir konu” olarak kaldığını tespit etmişti.

OBG’nin (Oxford Business Group) detaylandırdığı gibi, üniversiteler yükselen ekonomilerin Kovid-19’a tepkisinde kilit rol oynadı. Benzer şekilde, üniversiteler kendilerini sürdürülebilirliğin paradigmaları olarak kurmanın yanı sıra, araştırmanın ön saflarında yer alarak net sıfıra ve daha genel olarak iklimle ilgili sorulara geçişte de kilit bir rol oynayabilirler.

Bu araştırma daha geniş, küresel bir odağa sahip olabilir, ancak aynı zamanda, azaltma ve uyum önlemleri geliştirmek için bilgiye dayalı stratejiler tasarlamak gibi, genel ilkeleri belirli bir ulusal veya yerel bağlama uyarlamaya yönelik olabilir. Bu, üniversitelerin – hem yerel hem de küresel bakış açılarına göre – yapması için benzersiz bir şekilde iyi konumlanmış oldukları bir şeydir.

Afrika bağlamında, Güney Afrika üniversiteleri iklim değişikliği araştırmalarına öncülük ediyor. Örnek vermek gerekirse Stellenbosch Üniversitesi (SU), bu alanda bir dizi kursa sahiptir. Lisans düzeyinde, Jeoinformatik ve Koruma Ekolojisi dersleri sunmaktadır. Mezunlar, Çevre Yönetimi veya Sürdürülebilir Kalkınma alanlarında ders alabilirken, Su ve Çevre Mühendisliği ile Çevre Eğitimi alanlarında da yüksek lisans ve doktora seçenekleri mevcuttur. Buna ek olarak, bu yılın başlarında SU, İklim Araştırmaları Okulu’nun açılışını yaptı. Çığır açan girişim, sürdürülebilir, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi desteklemek için kamu ve özel sektör iklim stratejilerini birleştirmeyi amaçlıyor.

Ülkenin başka yerlerinde, Pretoria’daki Güney Afrika Üniversitesi, iklim değişikliğiyle ilgili, örneğin Afrika’daki çatışmayı azaltmak için su güvenliğinin nasıl güçlendirileceğine ilişkin bir dizi araştırmaya imza attı. Bununla birlikte, kıtadaki bu ve diğer öncü girişimlere rağmen, son araştırmalar birçok Afrika yüksek öğretim kurumunun iklim değişikliği lideri olmasını engelleyen bir dizi sorunu belirledi. Bu konular arasında personel arasında sınırlı uzmanlık; okullaşmayı sınırlayan yüksek yoksulluk oranları ve Afrika ülkeleri arasındaki zayıf araştırma altyapısı.

Kaynak: “Universities To Play A Key Role In The Decarbonization Of Emerging Markets”, Oil Price

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler