Haziran ayında yayınlanan Sürdürülebilir İyileşme Raporu, ekonomik kalkınma, daha fazla iş imkanı üretilebilmesi ve daha temiz enerji sistemleri konusuna odaklanıyor ve 6 önemli sektörde maliyetleri düşürücü tavsiyeler içeriyor. Bu sektörler; elektrik, ulaşım, sanayi, inşaat, fosil yakıtlar ve düşük karbon teknolojileri.

Rapordaki önemli noktalar şu şekilde:

  • COVID-19 süreci ile beraber dünya 1929 Büyük Buhranı’ndan bu yana hiç görülmemiş derin bir ekonomik krizle yüzleşiyor. Küresel enerji yatırımlarının, COVID-19 ve getirdiği ağır ekonomik şartlardan dolayı 2020 yılında %20 -yaklaşık 400 milyar dolar- azalması bekleniyor.
  • Küresel karbon emisyonları 2020 yılında tarihi bir düşüş yaşıyor.
  • 2019 yılında enerji sektöründe 40 milyondan fazla insan istihdam edildi.
  • Enerji sektöründe, 3 milyon insan COVID-19 sürecinde işini kaybetti ve 3-3,5 milyon insanın daha işini kaybetmesi bekleniyor.
  • Petrol, doğalgaz, kömür ve diğer bütün enerji kaynaklarının tüketimlerinde ciddi ve tarihsel daralma yaşanıyor. 2020 yılında tüketimi artacak tek enerji kaynağı ise yenilenebilir enerji olarak öne çıkıyor.

Kaynak: “Sustainable Recovery Report”, IEA

Uzun versiyonu indirmek için tıklayın

Diğer İçerikler