Uluslararası Enerji Ajansı, bir yandan İran ve Venezüella’dan gelen potansiyel “çifte arz açığı”nın neden olacağı fiyat artışı öngörülerini paylaşırken, bir yandan da yükselen ham petrol fiyatlarının petrol talebindeki büyümeyi sınırlayacağı konusunda uyarıda da bulundu. Paris merkezli organizasyon, toplam günlük talep 99,2 milyon varil olacak şekilde, 2018 petrol tüketimi artışı varsayımını 1,5 milyon varilden 1,4 milyon varil seviyesine indirdi. UEA, aylık petrol piyasası raporunda, yılın ikinci yarısındaki talep artışında, yüksek petrol fiyatlarına atfedilebilecek bir yavaşlama beklediğini açıkladı. Rapor, 2017 yılı Haziran ayından bu yana ham petrol fiyatlarının yaklaşık %75 oranında arttığına dikkat çekerek, böyle büyük bir sıçramanın talep büyümesinde herhangi bir etki göstermemesini olağanüstü bir durum olarak değerlendirmektedir. Güçlü petrol talebi, OPEC ve Rusya’nın liderliğindeki arz kesintilerine ve bir dizi jeopolitik krizle aynı zamana denk gelerek, sene boyunca varil başına düşen fiyatı 80 dolara kadar çıkardı. UEA, son yıllarda, Hindistan örneğinde olduğu gibi, büyük tüketim ekonomilerindeki enerji sübvansiyonlarının kaldırılmasının, yükselen fiyatların talepteki etkisini daha da güçlü bir şekilde hissettirebileceğini söyledi. ABD’nin üretimini arttırarak diğer yerlerdeki daha düşük üretimi telafi etmesi gerektiğini savunan UEA, her ne kadar 2018’de güçlü bir ABD üretimi beklense de, sektörün etkisini sınırlandıran “lojistik kısıtlamalar” ile karşı karşıya olduğuna dair de uyarıyor. Financial Times

Diğer İçerikler