Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücündeki yenilenebilir enerjinin payı, son 21 yılda yapılan yatırımlarla yaklaşık 388 kat artarak, 2022 sonunda 24 bin 821 megavata yükseldi.

Türkiye son 21 yıldır izlediği kalkınma hamleleriyle yenilenebilir enerji kurulu gücünü 2002-2022 döneminde yaklaşık 388 kat artırarak 2022 sonunda 24 bin 821 megavata yükseltti. Mayıs sonu itibarıyla söz konusu kurulu güç ise 25 bin 639 megavata ulaştı.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücü artarken, elektrik üretimine de katkısı yükseldi. 2023 mayıs verilerine göre, üretilen toplam elektriğin yaklaşık yüzde 23’ü rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Çoğunluğunu lisanslı santrallerin oluşturduğu en büyük 5 yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesine göre sıralanışında Konya güneş enerjisi santraliyle ilk sırada yer alıyor, bu ili rüzgar santrali tesisi ile İstanbul ve Manisa takip ediyor.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-elektrik-kapasitesinde-yenilenebilir-enerjinin-payi-katlanarak-artiyor/2954555

Diğer İçerikler