Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, “TSKB olarak Türkiye Yeşil Fonu gibi yenilikçi kaynaklarla ülkemizin sürdürülebilir kalkınması yolunda kırılganlıklarını gözetirken, hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.

“2053 net sıfır emisyon hedefinin başarılmasında sürdürülebilir finansmana erişim kritik önemde”

TSKB Genel Müdürü Bilgiç, sürdürülebilir finansmana erişim için firmaların, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi global kabul görmüş sürdürebilirlik hedeflerine uyumlanmasının kritik önem taşıdığına değindi.

Bilgiç, bunun da stratejik yaklaşımdan başlayarak sistemli adımlar atmayı ve her adımı ölçerek iyileştirmeyi gerektirdiğini söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu alandaki somut aksiyonları örneklendirmek gerekirse, elektrik ihtiyacı için temiz enerji kullanması, halihazırda kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklı olarak değiştirmesi, enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren firmaların SKDM uyumunu gözeten yatırımlarla emisyon yoğunluğunu azaltması, 2053 net sıfır emisyon hedefi kapsamında tüm süreçlerin gözden geçirilmesi ve buna göre aksiyon alınması son derece önemli. Diğer yandan, mevcut üretim hattında yapılacak yatırımla enerji, su ve kaynak verimliliğinin sağlanması, döngüsel ekonomi ve atık yönetimine ilişkin yol haritası ve aksiyon planının belirlenmesi gerekiyor.

“Proje büyüklüğünün 405 milyon dolar tutara ulaşması planlanıyor”

TSKB Genel Müdürü Bilgiç, Dünya Bankası kredisini kullanarak kuracakları fon kapsamında yatırım yapılacak firmalar düzeyinde ilave 250 milyon doları özel sektör sermayesinin sağlanması, böylelikle sermaye niteliğindeki proje büyüklüğünün 405 milyon dolar tutarına ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Diğer İçerikler