Salı günü yayınlanan yeni bir rapora göre, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin, AB’de temiz enerji yatırımındaki artış sayesinde üretim ve istihdamı artıracağı tahmin ediliyor.

Cambridge Econometrics ve AB ajansı Eurofound tarafından yapılan bir analize göre, Paris İklim Anlaşması’nın baz senaryoya göre uygulanması durumunda AB’nin GSYİH’nin 2030 yılına kadar %1,1 oranında artacağı hesaplandı.

İstihdam sayısı da aynı dönemde %0,5 artırılacak. Raporda, “düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin etkisinin bir bütün olarak AB için olumlu” olduğu belirtildi.

Bu olumlu etki büyük ölçüde, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üretimine yapılan ilave yatırımların yanı sıra, fosil yakıtlara yapılan düşük harcamaların etkisinden de kaynaklanıyor. Rapora göre, 2030 yılına kadar yatırımda %1,7 tüketimde ise %0,7 artış öngörülüyor. Bu, Brüksel’in Paris anlaşmasının uygulanması için ortaya koyduğu “yenilenebilir enerjide 2050 yılına kadar yılda 175-290 milyar €’luk bir yatırım artışı” planları ile uyumlu görünüyor.

Eurofound’un raporu, Paris iklim anlaşmasına paralel olarak, karbon emisyonlarının sıfıra indirilmesinin İspanya ve Almanya’da 2030 yılına kadar AB ortalamasından daha fazla istihdam kazancı sağlayacağını gösterdi. Almanya’da, yüksek fosil yakıt ithalatının maliyetlerini düşürmek için düşük karbonlu ekonomiye geçiş sağlanmaya çalışılıyorken, İspanya’da daha düşük enerji fiyatlarının tüketici harcamalarını artırması bekleniyor.

Buna karşın, Polonya’nın baz senaryoya göre 2030 yılına kadar istihdamda küçük bir daralma yaşayacağı tahmin ediliyor. Ülkenin “kömür çıkarma”sında yaşanan büyük iş kayıplarının ve daha yüksek benzin ve elektrik fiyatlarının, yenilenebilir teknolojilere yapılan yatırımlardan elde edilen üretim ve istihdam kazanımından daha güçlü bir etkiye sahip olduğu tahmin ediliyor.

AB ülkelerinin genelinde, yenilenebilir ve enerji verimliliği ekipmanlarının yapımı ve üretimi, ilgili tedarik zincirleri ile birlikte, öngörülen en büyük istihdam kazancını göstermektedir. Bununla birlikte, hizmet sektöründeki istihdamın, düşük enerji fiyatlarının ardından artan tüketici harcamaları sonucunda da artması beklenmektedir.

Kaynak: “Shift to cleaner energy would nudge up EU output, report shows“, Financial Times

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler