Bugünün büyük yanılgılarından biri de, sadece yenilenebilir enerjinin, enerji geleceğinde yer alacak olması. Oysa ki, rüzgar ve güneş elbette gelişirken, petrol ve gaz teknolojileri de gelişecek. Aslında, 2008’den beri ABD’deki şeyl, petrol ve gaz devrimi, bu sürekli ilerlemenin en önemli örneği: Dünyada enerji piyasalarını dönüştüren Amerika’da hidrolik kırılma ve yatay sondajın şaşırtıcı bir evrimi. Petrolün ilerlemesi durmaksızın devam etmekte. Benzin ve dizel gibi petrol yakıtları diğer enerji türlerinden daha üstün olduğunu kanıtladı ve daha verimli ana taşıyıcıların ortaya çıkmasını sağladı. Büyüme oranı her zaman aynı olmamasına rağmen, küresel petrol talebinin önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceğini biliyoruz: Küresel nüfusun % 85’i hala gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor ve insanların petrol yolculukları henüz yeni başladı. ABD-Çin ticaret savaşı, 2019’daki ekonomik büyüme projeksiyonlarını ve dolayısıyla beklenen petrol talebini düşürse de, petrol kullanımını kesinlikle azaltmayacaktır. “Daha az hızlı büyüyor” ve “genellikle daralan” arasında ciddi bir fark vardır. Forbes

Diğer İçerikler