Önümüzdeki birkaç hafta içinde, küresel petrol tüketimi günde 100 milyon varile (bpd) ulaşacak, 50 yıl öncesine göre iki kattan fazla ve herhangi bir düşüş belirtisi göstermiyor. Rüzgâr ve güneş enerjisi gibi alternatif teknolojilere yönelik sübvansiyonlara ve fosil yakıtlı iklim değişikliğinin baskın kanıtlarına rağmen, modern dünyada petrol, yılda %1,5 oranında artan bir taleple gücünü korumaya devam ediyor. Dünya petrol talebinin ne zaman zirveye çıkacağı konusunda bir fikir birliği yok, ancak bu durum, açık bir ifadeyle hükümetlerin küresel ısınmaya nasıl tepki verdiğine bağlı. Bu, Batı ekonomilerini enerji politikası konusunda uyaran Uluslararası Enerji Ajansı’nın görüşü.

OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, küresel tüketimin bu yıl 100 milyon bpd’ye ulaşacağını ve daha önce hiç kimsenin bunu tahmin etmediğini söyledi. Çıkarma, rafinaj ve dağıtım için gelişmiş bir küresel altyapıya sahip olan petrol, öylesine güçlü bir enerji patlaması üretmekte ki uçak gibi bazı taşımacılık türleri için paha biçilemez. Günlük olarak tüketilen yaklaşık 100 milyon varil petrolün 60 milyon bpd’den fazlası taşıma için geçerli ve akülü elektrikli araçlar gibi alternatif yakıt sistemleri hala az pazar payına sahip. Kalan petrolün çoğu, alternatif hammadde olan bir petrokimya endüstrisi tarafından plastik yapımında kullanılıyor. Her ne kadar petrol, gaz ve kömür gibi hidrokarbonların kullanımını sınırlamak için hükümet baskısı artsa da, az sayıda analist gelecek on yılda petrol talebinin azalacağına inanıyor. Mevcut politikalar devam ederse, UEA dünya petrol talebinin en az önümüzdeki 20 yıl boyunca yükseleceğini ve orta yüzyılda 125 milyon bpd seviyesine çıkacağını tahmin ediyor.

UEA, hükümetler, önceden açıklanan planları yürürlüğe koyarak, karbon bazlı yakıtların kullanımını azaltmaya yönelik bir yol kat etselerdi, petrol talebi daha hızlı yükselecekti diyor. Ancak hükümetleri, mevcut planlarının karbon emisyonlarında büyük bir etkisinin bulunmadığı ve yalnızca enerji kullanımında kapsamlı bir değişikliğin petrol talebini azaltacağı konusunda uyarıyor. UEA’nın bilgilendirdiği ülkeler için asıl problem, artan petrol tüketiminden artık sorumlu olmadıkları. Büyük gelişmiş ekonomilerdeki petrol talebi dururken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü dışındaki ülkelerde tüketim hızla artmaktadır. OECD üyesi olmayan ülkelerde petrol talebi son yirmi yılda neredeyse iki katına çıkmıştır; çünkü Asya, Orta ve Güney Amerika ve Afrika’daki ülkelerde yeni endüstriler gelişmektedir.

China National Petroleum Corp’un araştırma birimi, Çin’in petrol talebinin 2030’a kadar yaklaşık 13,8 milyon bpd seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Ayrıca, güneş enerjisine yatırım hızla artıyor ve Suudi Arabistan bile sektörü destekleyerek dünyanın en büyük güneş enerjisi projesini oluşturuyor. Goldman Sachs, petrol talebinin bazı koşullar altında 2024 yılına kadar zirveye ulaşabileceğini, ancak daha az gelişmiş ekonomilerde yeni teknolojinin yavaş ilerlemesinin, değişimi geciktirebileceğini söylüyor.

Kaynak: Now Near 100 Million bpd, When Will Oil Demand Peak?”, Reuters

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler