Siemens Energy CEO’su gaz ve kömürün enerji dönüşümünde önemli rol oynayacağını söyledi. Birçok gaz ve kömür projesine sahip olan Siemens Energy son yıllarda yenilenebilir enerji alanında ciddi atılımlar da yaptı. Şirket gelirlerinin 3’te 1’i yenilenebilir enerjiden sağlanıyor. Siemens Energy CEO’su Christian Bruch: “Önümüzdeki birkaç on yılda fosil yakıtların devre dışına çıkması mümkün gözükmüyor” dedi. Bruch: “İnşa edilmeyen her bir kömür santralı için memnunum, fakat şu ana kadar tamamladığımız ve halihazırda aktif olarak çalışan kömür ve gaz tesislerini farklı değerlendirmek durumundayız” dedi. Siemens Energy, dünyanın 90 ülkesinde faaliyet gösteriyor. Bruch “Kömürün uzun vadede gündem dışında kalacağını düşünüyorum, fakat gazın enerji dönüşümünün çok önemli ve vazgeçilmez bir ayağı olduğuna inanıyorum. Fosil yakıtlarla üretim yapan santrallerin dekarbonizasyon teknolojileri ile daha çevreci hale getirilip, doğaya daha az karbon salımı yapmalarının sağlanması yenilebilir enerjiye direk geçişten çok daha akıllıca olacaktır” dedi. Financial Times

Diğer İçerikler