Türkiye’nin elektrik kurulu gücü geçen yıl yaklaşık 2,5 gigavat artış kaydederken, bu artışın tamamına yakını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin “Yenilenebilir Enerji Sektörü 2023 Değerlendirmesi ve 2024 Projeksiyonu” toplantısı İstanbul’da düzenlendi.

SHURA’nın yıl boyu yayımladığı raporlar kapsamında 2023’te yenilenebilir enerji sektöründe yaşanan değişimler ve gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda paylaşılan verilere göre, 2013-2023 döneminde Türkiye’de elektrik üretimi yüzde 36 artarken, yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 29’dan yüzde 42’ye çıktı.

Bu artış, yenilenebilir enerji maliyetlerinin yüksek olduğu bir dönemde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki dolar bazlı alım garantisi ile sağlanırken, aynı dönemde verilen yerli katkı teşvikiyle de Türkiye’de rüzgar ve güneş ekipman imalatı yerli olarak yapılmaya başlandı.

SHURA’ya göre, Türkiye’nin 2012-2022 döneminde yıllık kurulu güç net artış ortalaması 4,6 gigavat olurken, geçen yıl bu artış yaklaşık 2,5 gigavat seviyesinde gerçekleşti. Kurulu güçteki söz konusu artışın neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklarından sağlandı.

Türkiye’de elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı son 10 senede kayda değer ölçüde artarken, nihai enerji üretiminde elektriğin payı ise yüzde 20 oldu. SHURA’ya göre, nihai enerji arzında yenilenebilir enerjinin payının artması için enerji yoğun son kullanım sektörlerinin de bu kaynağa yönelmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Diğer İçerikler