Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, “Dünya Petrol Görünümü 2045 ” başlıklı bir çalışma  yayınladı. 2045 Görünümü’nde tartışılacak tonlarca şey var, ancak burada en çok dikkati çeken beş çıkarım var.

1. Petrol ölü olmaktan çok uzak

Bir petrol ve fosil yakıt kuruluşu tarafından ortaya konan, petrol ve fosil yakıtların yaşamaya devam edeceği öngörüsü, tüm yıl boyunca göreceğiniz en az şaşırtıcı şey olacaktır. Ancak sahte şok bir yana, OPEC’in küresel nüfus artışı tahminlerini, yıllar ve on yıllar sonra küresel bir enerji karışımı söz konusu olduğunda görmezden gelmek zor. Temel durumları, küresel petrol talebinin şu andan itibaren 2045′e kadar artacağıdır.

İşte OPEC’in petrol talebi için tahminleri:

“Küresel ekonominin büyüklüğünün beklenen iki katına çıkması ve 2045 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 1,7 milyar insanın eklenmesiyle, gereken tüm enerjilerle birlikte, küresel birincil enerji talebinin 2020 ve 2045 arasındaki dönemde %28 artması bekleniyor. Kömür hariç tüm enerjiler büyüyor. Yenilenebilir kaynaklar en büyük büyümeyi görüyor, ardından gaz geliyor, ancak petrolün hala enerji karışımındaki bir numaralı konumunu koruması bekleniyor.”

2. ‘ABD’ değil Dünya

OPEC bize dışarıda büyük bir dünya olduğunu hatırlatıyor. Büyüme, elektriğin hala standartların altında olduğu ve herhangi bir arabanın değerli bir varlık olduğu ülkelerden gelecek.

OPEC’in küresel nüfus artışına ilişkin tahminleri aşağıdaki gibidir:

“Küresel nüfusun 2045 yılına kadar 9,5 milyar kişiye ulaşması bekleniyor. Gelecekteki demografik eğilimler, yaşlanan nüfus, artan çalışma çağındaki nüfus ve kentleşme ve göç oranlarındaki artışlar tarafından belirleniyor. Küresel çalışma çağındaki nüfusun (15-64 yaş aralığı), projeksiyon dönemi boyunca yaklaşık 900 milyon artması bekleniyor.”

3. Yenilenebilir enerjinin hızlı büyümesi

Yenilenebilir enerji tarafında iyi haber mi var? Rüzgar ve güneş dahil “diğer yenilenebilir kaynaklara” olan talebin artması bekleniyor. Ancak bu senaryoda bile OPEC, bunu 25 yılda küresel yakıt kaynağının %10′undan biraz fazlası olarak görüyor. Kömür düşmeye devam ediyor, petrol biraz düşüyor ve doğal gaz büyüyor.

İşte OPEC’in enerji talebine ilişkin bulguları:

“Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebin, 2020′de günde 6,8 mboe/d’den (günde milyon varil petrol eşdeğeri) 2045′te 36,6 mboe/gün’e çıkması bekleniyor ve bu da gelecekteki enerji karışımına yapılacak en büyük artımlı katkıyı temsil ediyor. Ayrıca, küresel birincil enerji karışımındaki payı 2020′de sadece %2,5 iken, 2045′te %10′un üzerine çıkarak en hızlı büyüyen enerji kaynağıdır. Bu, düşen maliyetler ve emisyonları azaltmaya odaklanan politikalar tarafından yönlendirilmektedir.”

4. Petrol talebi elektrikli araçlardan etkilenecek ama sandığınız kadar değil

Elektrikli araç (EV) satışlarının büyümesiyle ilgili pek çok iyimser tahmin var. Ve neden olmasın? Rivian, Lucid veya Ford’un elektrikli F-150 kamyonu gibi yeni arabalar duyurulduğunda hızla tükeniyor.

Ancak OPEC’in büyümenin nereden geleceği konusundaki cevabında dünyayı ele almak gerekiyor. Belki bir milyar kadar insanın güvenilir elektriğe (veya bu konuda temiz içme suyuna) erişimi yoktur. Yüz milyonlarca aile için herhangi bir arabaya sahip olmak hayat değiştiricidir. Ve bu arabaların çoğu düşük maliyetli, içten yanmalı olacak. En azından OPEC’in öngördüğü bu. Ancak, 2045 yılına kadar hala 500 milyon EV öngördüğünü unutmayın, bu oldukça büyük bir sayı.

OPEC, araç talebine ilişkin beklentileri şöyledir:

Toplam araç filosunun 2045 yılına kadar 2,6 milyara ulaşması ve 2020 seviyesine göre yaklaşık 1,1 milyar artması bekleniyor. EV’ler, 2045 yılına kadar küresel filonun neredeyse %20′sini temsil eden 500 milyona yaklaşmaya hazırlanıyor. Doğal gazlı araçlar (NGV’ler) için de 2020 ile 2045 arasında 80 milyonluk bir artış öngörülüyor.  Rapor, ICE’lerin (içten yanmalı motor) 2045 yılına kadar küresel araç sayısının yaklaşık %76′sını oluşturduğunu ve büyük ölçüde gelişmekte olan bölgelerdeki filo büyüklüğündeki artışla sürdürüldüğünü tahmin ediyor.”

5. Texas (ve belki New Mexico) yeniden yükselişte

OPEC, ABD’de fracking için bir “büyümeye dönüş” görüyor. Üretim kazanımları bir süredir sessiz kalsa da OPEC bu değişikliği gelecek yıl görmeye başlamamız gerektiğini söylüyor. Bu arada, New Mexico, Bismarck Tribune’e göre Kuzey Dakota’yı geçerek ABD’nin 2 numaralı petrol üreticisi eyaleti durumuna geldi.

OPEC raporunda şunlar öne çıkıyor:

“Destekleyici piyasa temelleri, 2020′de 11,5 mb/d’den (milyon varil/gün) 2026′da 14,8 mb/d’ye yükselmesi beklenen ABD petrol üretimini 2022′den itibaren teşvik etmelidir. Sıkı petrol üretimi bekleniyor. 2020′lerin sonlarında 15,2 mb/d’de zirveye ulaşacak ve ABD toplam likit yakıtlar yaklaşık 20,5 mb/d’ye ulaşacak.”

Bunlar, ilk beş çıkarım. Daha iyimser tahminlerden bazılarına katılmak zor. Ancak, küresel nüfus artışının özellikle OECD üyesi olmayan ülkelerde çok büyük olacağına ve küresel enerji karışımının diğer birçok projeksiyondan daha çeşitli kalacağına inanılabilir. Bunu sadece zaman gösterecek.

Kaynak: “Five key takeaways from OPEC’s 2045 oil outlook”, CNBC

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler