Raporun bulgularına göre,

Petrol 2045’e kadar en büyük enerji kaynağı olarak kalmaya devam edecek. 2045’te petrol dünyada kullanılan enerjinin %27’sini, doğal gaz %25’ini ve kömür %20’sini temin edecek.

Küresel petrol talebi 2030’li yıllara kadar artış gösterecek. 2040 başından itibaren küresel petrol talebi düşüş göstermeye başlayacak.

2019’da küresel enerji talebinin %31’i petrolden karşılandı. 2019 yılında günlük küresel petrol talebi 99,7 milyon varil olarak gerçekleşti. 2040’a kadar küresel petrol talebinin 10 milyon varil artıp günlük 109,3 milyon varile ulaşması bekleniyor. 2040’tan sonra düşüş seyrine geçecek olan petrol talebinin 2045’te 109,1 milyon varil/güne düşmesi öngörülüyor. 2019 yılında 99,7 milyon varil/gün olarak gerçekleşen küresel petrol talebinin 2021’de 97,7 milyon varil/gün, 2022’de 99,8 milyon varil/gün olarak gerçekleşip 2019 seviyelerini yakalaması bekleniyor. 2023’te 102,6 milyon varil/gün olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Petrol talebi 2030’da günlük 107,2 milyon varil olarak gerçekleşecek 2020-2045 sürecinde büyüme kaydedecek tek fosil yakıt olarak doğal gaz öngörülüyor.

2045’e kadar güneş, rüzgar ve jeotermal enerji kaynakları yıllık ortalama %6,6 büyüyecek. Yenilenebilir enerji kaynakları, artış oranı itibarıyla bütün enerji kaynaklarını geçecek. Yenilenebilir enerji kaynakları 2019’da küresel enerjinin %2,1’ini temin etti. Bu oranın 2045’te %8,7’e çıkması bekleniyor.

2020’de gelişmiş ülkelerdeki petrol talebinin %10 düşüş göstermesi bekleniyor. COVID19 Krizi’nin petrol sektörünü sadece 2020-2021 döneminde değil, sektörün geleceğini de derinden etkileyeceği, tüketici alışkanlıklarında uzun vadeli ciddi değişimler ortaya çıkaracağı ifade ediliyor. Gelişmiş ülkelerde petrol talebinin 2045’e kadar %27 düşüş göstermesi bekleniyor. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda petrol talebinin andemi öncesi seviyesine bir daha dönmemesi bekleniyor. Bu süreçte gelişmiş ülkelerin petrol talebinin göstereceği düşüşü gelişmekte olan ülkeler ve 3. Dünya ülkelerinde artacak petrol talebinin dengelemesi bekleniyor. OECD üyesi olmayan ülkelerdeki petrol talebi 2045’te, 2019 seviyesinden %43 daha fazla olacak.

Fosil olmayan yakıt kaynaklarının tamamının küresel enerji içindeki payında yükseliş devam edecek. Nükleer, rüzgar, güneş, biyoyakıt, jeotermal 2019 yılında küresel enerji talebinin %18,7 sini karşıladı. Bu oranın 2045’te %27,5’a çıkması bekleniyor.

Rapora göre, 2045’te dünyada üretilen arabaların %27’sı elektrikli araçlar olacak. 2019 yılında dünyada satılan elektrikli araç sayısı 2018’e göre %40 artış gösterdi, satılan araçların %2,6’sı elektrikli idi. Bu süreçte dünya nüfusu 1,7 milyar artıp 2045’te 9,5 milyara ulaşacak. 2019’da küresel hasıla 121 trilyon $’a ulaştı. 2045’te küresel hasılanın iki katından fazla artıp 258 milyar $’a ulaşması bekleniyor.

Kaynak: “2020 World Oil Outlook 2045”, OPEC

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler