İngiltere enerji düzenleyicisi Ofgem, önümüzdeki beş yıl içinde yenilikçi enerji teknolojilerinin araştırılmasını, geliştirilmesini ve kullanımını desteklemek için 450 milyon £ (619 milyon $) tutarında bir girişim olan Stratejik İnovasyon Fonu’nu başlattı. Düzenleyicinin uygun maliyetli enerji geçişi sağlamak için tasarlanan RII02 girişiminin bir parçası olan fon, UK Innovate ile ortaklaşa yönetilecek. Enerji iletimi ve sistem operatörleri tarafından yönetilen işletmeler, akademisyenler ve diğer ağlarla ortaklaşa yürütülen projelere finansman sağlanacak.

İngiltere’nin 2050 net sıfır hedefine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan fondan yararlanmak için, destek almak üzere seçilecek projelerin enerji dönüşümü noktasında çok önemli olan dört ana stratejik zorluğu ele alması gerekecek:

  • Tüm sistem entegrasyonu
  • Veri ve dijitalleşme
  • Isıtma
  • Ulaşım

Ofgem CEO’su Jonathan Brearley konuyla alakalı şunları söyledi: “Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve net sıfıra ulaşmak için her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan şey inovasyon. Stratejik İnovasyon Fonu, en son fikirlerin ve yeni teknolojilerin gerçeğe dönüşmesi, seyahat etmenin daha çevreci yollarını bulmamıza ve İngiltere’yi düşük maliyetle ısıtmamıza ve güçlendirmemize yardımcı olması anlamına geliyor. İngiltere’nin enerji altyapısı, sera gazı emisyonlarının azaltılmasında çok önemli bir rol oynayacak ve bu fon, enerji sistemimizin bunu sağlamaya hazır olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.”

Ek olarak, finansman şunlara yardımcı olacaktır:

  • İngiltere’nin enerjinin ‘Silikon Vadisi’ne dönüştürülmesi
  • İngiltere’de yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması
  • İngiltere’nin ulaşım ve enerji şebekelerinin gelecekteki iş modelleri ve ticari büyüme için hazırlanması
  • Hem enerji geçişinde hem de günlük işlemlerde tüketicilere adil davranılmasının sağlanması. Zira Projeyi finanse etmek için kullanılan sermaye, tüketici faturalarından sağlanacaktır.

Ofgem, doğru alanlara odaklanmayı sağlamak ve riski en aza indirmek için keşif, alfa ve beta olmak üzere üç ‘çevik’ aşamada projeleri finanse edecek. Yapılan açıklamaya göre bu, projelerin hızla gelişmesine, değişime tepki vermesine ve gaz ve elektrik şebekelerini dönüştürme potansiyelini en üst düzeye çıkarırken, büyük ölçekli başarılı işletmeler oluşmasına ve İngiltere’nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmasına yardımcı olacak. Smart Energy

Diğer İçerikler