COP26 Zirvesi yaklaşırken, tartışmalar kızışıyor. Bu süreçte metan emisyonları konusunun önem kazanmasını bekleyebiliriz. ABD ve AB’nin ‘Küresel Metan Taahhüdü’ buna teyit etmektedir. Taahhüt ilk olarak eylül ayında duyuruldu ve konferansta resmen tanıtılacak. Taahhütte, “küresel metan emisyonlarını 2030 yılına kadar 2020 seviyelerine göre en az yüzde 30 azaltmak ve özellikle yüksek emisyon kaynaklarına odaklanarak metan emisyonlarını ölçmek için mevcut en iyi envanter metodolojilerini kullanmaya yönelik toplu bir hedef” belirlenmiştir.

Metan, doğal gazın (fosil veya yenilenebilir) ana bileşenidir, bu nedenle küresel gaz endüstrisi için oldukça önemlidir. Özellikle yenilenebilir doğal gaz (biyogaz / biyometan) ayrıca metan emisyonlarını doğrudan azaltmak için etkili bir yol olabilir. Biyogaz üretimi, fosil yakıt tüketimini azalttığı için diğer sektörlerden gelen metan emisyonlarının yanı sıra enerjideki CO2 emisyonlarını da dengeler.

Metan emisyonlarının azaltılması, Paris sera gazı (GHG) azaltma hedeflerinin karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Metan, karbondioksitten (CO2) sonra en önemli ikinci sera gazıdır. Küresel Isınmaya etkisi kısa vadede önemli ölçüde daha güçlüdür, bu da onu yaklaşık 12 yıllık atmosferik ömrü ile önümüzdeki on yılda CO2’den daha güçlü bir iklim faktörü haline getiriyor. Bu nedenle, bin yıllık ömrü nedeniyle uzun vadeli ısınma üzerinde çok daha önemli bir bileşik etkiye sahip olan CO2 azaltımına göre metan emisyonlarının azaltılması acil bir konudur.

Metan emisyonlarının kabaca %40’ı doğal olarak meydana gelmektedir. Bu kaynaklardan bazıları sulak alanlar, termitler ve hidratları içerir. Geriye kalan %60, enerji sistemleri, pirinç ve diğer tarım, hayvancılık operasyonları, çöplükler, atık arıtma ve biyokütle yakma dahil olmak üzere insan faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

Küresel gaz endüstrisi, küresel metan emisyonlarının birçokları arasından sadece bir tanesidir. Yani, küresel gaz endüstrisi, toplam atmosferik metan emisyonlarının %6 ila %8’ine ve insan yapımı kısmın yaklaşık %13’üne katkıda bulunur. Bu çok önemlidir, ancak çoğu zaman gaz endüstrisi tek veya ana kaynak olarak yanlış bir şekilde gösterilmektedir. Örneğin, kömür değer zinciri, yakıldığında CO2’nin iki katından fazla ve havadaki kirleticilerden çok daha fazla emisyona ek olarak, yaklaşık olarak aynı miktarda metan yayar. Tarım da büyük bir metan emisyonu kaynağıdır ve ayrıca gezegenin ısınması nedeniyle bazı doğal kaynaklar daha önemli hale gelebilir (örneğin, permafrost’un çözülmesi). Kesin olan bir şey var ki, küresel metan emisyonlarını azaltmak için eylemi geciktirmek bir seçenek değil.

Bu nedenle, küresel topluluğun ana hedefi, mümkün olan en kısa sürede mümkün olan maksimum azaltımı elde etmek olmalıdır. Beş kıtada 80’den fazla ülkede üyesi bulunan Uluslararası Gaz Birliği (IGU), dünyanın her köşesinde gaz sektörü emisyonlarının ölçülmesi, belgelenmesi ve azaltılması için savunuculuk yapmaya devam edecek.

Küresel metan emisyonlarını azaltmak yapılacak doğru şeydir. Gaz değer zincirinden metan emisyonlarının azaltılması ve ortadan kaldırılması gereklidir. Böylece bugün doğal gazın ve gelecekte giderek daha düşük karbonlu, yenilenebilir ve karbonsuzlaştırılmış gazların hayati bir rol oynayacağı sürdürülebilir bir enerji geleceğini güvence altına almaya katkıda bulunmuş olacaktır.

Gaz endüstrisi sürdürülebilir enerji geleceğine ve adil bir enerji dönüşümüne (enerji geçişine) katkısını en üst düzeye çıkarmasını sağlamaya kararlıdır. Ancak bunu tek başına yapamaz ve yapsa dahi metan arzu edilen seviyede azaltılamaz.

Kaynak: “Getting It Right to Reduce Methane Emissions”, IGU

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler