İklim değişikliği ile ilişkili tüm felaket senaryolarının yanında, gelecekteki karbondioksit salınımları konusundaki beklentilerde inanılmaz bir değişimi gözden kaçırmaktayız. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yapılan tahminlere bağlı olarak, önümüzdeki yıllarda dünyanın karbondioksiti fosil yakıttan elde etme şansının oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Karbondioksitin zirveye ulaşması yakın görünüyor. IEA, 2019 Dünya Enerji Görünümü raporunda senaryolarının sadece tahminler üzerine olmadığı konusunda çok dikkatli davranıyor. Bu senaryolar kesin varsayımlar üzerine koşullu olan tahminlerden oluşuyor. IEA: “Bir tahmin karar alıcıların ilerideki tepkileri üzerine fikir yürütmeye uğraşma ihtiyacındadır. Bu tahminler enerji güvenliği ve satın alınabilirlik üzerine endişeler veya artan emisyon ve etkilerine olan tepkiler tarafından tetiklenebilir. Karar alıcılara bu ilerideki yanıtlar üzerine kuşku duyma hakkını vermiyoruz.” IEA tarafından oluşturulan senaryolardan biri 2019 ortalarından beri hükümetlerin hangi politikaları benimsediği üzerine tahminlere odaklanıyor ve Mevcut Politika Senaryoları (CPS) adını taşıyor. İkinci bir senaryo da hükümetlerin duyurduğu fakat henüz yasalaştırmadığı sorumluluk ve planlara odaklanıyor ve Belirtilen Politika Senaryoları (SPS) adını taşıyor. IEA, bu senaryoların sonuçlarını 2040 yılına dek görmeyi umuyor. Forbes

Diğer İçerikler