Son on yıldaki olumlu yenilenebilir enerji yatırım trendlerine rağmen, yenilenebilir enerjiye yapılan yıllık yatırımların, iklim hedeflerine ulaşmak için 2050 yılına kadar iki katına çıkması gerekiyor. Dünyanın düşük karbonlu bir ekonomiye geçişini sağlayacak kadar sermaye tahsis etmek için, politika yapıcılar, yatırımcılar ve finansal kurumlar tarafından bir dizi finansal çözüm geliştirilmeli ve bundan yararlanılmalıdır. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), yakın zamanda yenilenebilir kaynakları ölçeklendirmek için yenilenebilir enerji finansı bülteni yayınladı. Yenilenebilir enerji finansmanı: önemli küresel sermayenin yenilenebilir enerji ve diğer yeşil varlıklara kanalize edilmesine yardımcı olabilecek yenilikçi bir araç olarak yeşil tahvilleri vurgular.

Sermaye sağlayıcıları ile yeşil varlıklar arasındaki boşluğu doldurarak, yeşil tahviller hükümetlerin iklim hedeflerini karşılayacak projelere finansman sağlamasına yardımcı olabilir ve yatırımcıların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını sağlar. Geleneksel tahviller gibi, yeşil tahviller de tahvil ihraççının belirli projeler veya devam eden işler için fon toplamasına izin verir. “Yeşil” etiket yatırımcılara toplanan fonların çevreye faydalı projeleri finanse etmek için kullanılacağını söylüyor.

IRENA’nın açıklaması, yeşil tahvil ihraçlarının hacminin 2014’ten bu yana neredeyse sürekli arttığını gösteriyor. Yeşil tahvil piyasası on yıldan biraz fazla bir süre önce Avrupa Yatırım Bankası’nın 2007 yılında 14 yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projesine 600 milyon Euro ayıran ilk İklim Farkındalık Bonosu ihracıyla başladı. O zamandan bu yana, yeşil tahvil piyasası özellikle son 5 yılda önemli ölçüde büyüdü ve 2019 ihraçları 270 milyar ABD doları rekor seviyeye ulaştı.

Bugün, yenilenebilir enerji ihraç edilen tüm yeşil tahvillerin yaklaşık yarısında mevcuttur. Ancak, yeşil tahviller potansiyellerinin çok altında kalmaktadır ve yenilenebilir enerjilere küresel geçişi sağlayamayacak kadar küçüktür. Bugüne kadar kaydedilen ilerleme etkileyici olsa da, yeşil tahvil piyasası muazzam bir büyüme potansiyeli sunmaya devam ediyor. Yeşil tahvillerin kümülatif ihraçları 1 trilyon doların altındayken, küresel tahvil piyasası 100 trilyon dolar civarında olup kümülatif küresel tahvil ihraçlarının %1’inden daha azına karşılık gelmektedir. Yeşil tahvil piyasasını büyütmek için politika yapıcılar, standart belirleyiciler, sermaye sağlayıcılar ve yatırımcılar arasında işbirliği şarttır. IRENA’nın özeti, çeşitli paydaşların yeşil tahvillerin potansiyelini ortadan kaldırmak için yapabileceği belirli koordineli eylemleri vurgular. Politika yapıcılar hem yeşil tahvil arzını artırmaya hem de yenilenebilir enerji sektörünü büyüten politikaların sağlanmasına yardımcı olabilir. Kamu sermayesi sağlayıcıları, yenilenebilir varlıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Kurumsal yatırımcılar, iç kapasitelerini ve yatırım hedeflerini uzun vadeli sürdürülebilirlik zorunluluklarıyla uyumlu hale getirerek yardımcı olabilirler. Derecelendirme kuruluşları, finansal kurumlar ve perakende yatırımcılar gibi diğer paydaşlar da yeşil tahvil piyasasını güçlendirmede ve küresel enerji dönüşümünü ilerletmede rol oynamaktadır.

Kaynak: “Financing the Global Energy Transformation: Green Bonds”, IRENA

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler