Küresel enerji tüketimi, 20. yüzyılın ana karakteri olan kömür ve petrolden, doğalgaz ve yenilenebilir kaynaklara doğru ciddi bir şekilde dönüşüyor. 2014-2019 yılları arasında, doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan küresel enerji tüketim miktarındaki artış, küresel enerji tüketimindeki artışın çok üzerinde kaldı. 2014-2019 döneminde küresel enerji tüketimi yıllık bazda ortalama %1,6 arttı. Aynı dönemde yenilenebilir enerji kaynakları tüketimi yıllık ortalama %12,5, doğal gaz tüketimi ise %2,9 arttı. Aynı süreçte petrol tüketimi yıllık ortalama %1,4 artarken, kömür tüketimi yıllık %0,5 düşüş gösterdi. Bu dönüşümün önümüzdeki on yılda devam edeceği aşikar fakat karbon emisyonlarının Paris Anlaşması doğrultusunda düşüş göstereceği oldukça şüpheli.

2014 yılında bir önceki yıla göre tüketilen enerji miktarındaki artışın %41’i gazdan, %29’u petrolden ve %29’u yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. 2019 yılında ise, bir önceki yıla göre artan enerji tüketimi miktarının %41’i yenilenebilir enerjiden, %36’sı gazdan, %21’i petrolden sağlandı.

BP’nin raporuna göre, petrol ve kömür hala açık ara en büyük enerji kaynakları. Fakat petrolün küresel enerji tüketimindeki payı 1970’lerden bu yana devamlı bir düşüş halinde, kömür ise son yıllarda ciddi düşüş gösteriyor. Önümüzdeki 5 yılda gaz, kömürü geçerek en büyük ikinci enerji kaynağı olacaktır. Yenilenebilir kaynaklar ise nükleer enerji kaynaklarını geçti ve 2025 gibi hidro enerji kaynaklarını da geçmesi bekleniyor. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta, her ne kadar petrol ve kömürün küresel tüketimi oransal olarak azalsa da miktar olarak artmaya devam ediyor. 1973’te küresel enerjinin %50’si petrolden sağlanırken dünyanın günlük petrol tüketimi 53 milyon varildi, bugün dünyanın enerji tüketiminin %33’ü petrolden sağlanıyor fakat günlük petrol tüketimi 100 milyon varil civarında. Oransal olarak azalsa da hala miktar olarak tüketilen petrol ve gazın artması sera gazlarının düşürülmesi konusunda ciddi kuşkular uyandırıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kömür ve petrolün tamamından sağlanan enerjiyi temin edebilmesi için bugünkünden en az 17 kat daha hızlı artış göstermesi gerekiyor. Kömür ve petrolden kaynaklanan karbon salınımlarının önüne geçmek için gerekli olan karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin yaygınlaşması için ise çok ciddi yatırımlar gerekiyor.

Kaynak: “Global Energy Transition Already Well Underway”, Reuters

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler