Valuates Reports tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, küresel küçük modüler reaktör pazarının Bileşik Yıllık Büyüme Oranı ile %15,8’lik büyümesi öngörülmektedir. Rapor, küçük modüler reaktör pazarının 2020’de 3,5 milyar dolardan 2030’a kadar 18,8 milyar dolara ulaşmasını öngörüyor. Bulgulara göre, bu büyümeyi yönlendiren birden fazla faktör var. Araştırma grubu, pazarın küçük uzak elektrik şebekelerine nükleer enerji sağlamayı, nükleer enerji tesisleri için sermaye ve işletme maliyetlerini düşürmeyi vurgulaması nedeniyle küçük modüler reaktörlerin kullanımının artacağını söylüyor. Birkaç nükleer reaktör üreticisi yeni tasarımlar üzerinde çalışıyor ve mevcut modüler reaktörlerin yakıt ekonomisini iyileştiriyor.

Valuates’in bulgularına göre, küçük modüler reaktörlerin boyut ve güç çıkışı açısından esnekliğinin yanı sıra, artan elektrik talebi pazarı daha da canlandırıyor. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını azaltmak için SMR’lerin tam olarak konuşlandırıldığını görmek istiyor. COVID-19, nükleer enerji teknolojisine daha fazla odaklanarak pazardaki ilerlemelerin hızını artırdı ve bunun da SMR pazarının büyümesini yönlendirmesi bekleniyor. Rapora göre, SMR’leri oluşturmak için gereken nispeten ucuz maliyet ve zaman nedeniyle küresel küçük modüler pazarın artması muhtemeldir. Rapor, bir rüzgar veya güneş çiftliği ile karşılaştırıldığında, SMR tesislerinin nispeten daha küçük bir alan kapladığını ve küçük bir ayak izi ile sonuçlandığını belirtiyor. Rapor ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nin 2020’de en yüksek küçük modüler reaktör pazar payına sahip olduğunu ve aynı zamanda en hızlı genişleyen bölge olduğunu belirtiyor.

Kaynak: “Small modular reactor market to reach $18.8 billion by 2030”, Power Engineering

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler