2008 finansal krizinden sonra artan talep ve küresel kömür fiyatlarının yükselmesiyle ABD kömür endüstrisi güçleniyordu. 2015 yılının sonunda ise durum tersine döndü. ABD’nin en büyük 4 kömür madencisinden 3’ü ve çok sayıda küçük firma iflasını açıkladı. Kömür sektöründe işgücü 1920’lerde 800.000’in üzerinde iken bu rakam 2011’de yaklaşık 130.000’e gerileyerek ilerleyen zamanlarda çok daha hızlı bir düşüş izledi. ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyası boyunca “kömürle savaş”ı bitireceği vaadinde bulundu. Seçildikten hemen sonra Mart 2017’de Obama dönemi çevresel regülasyonlarını kaldırmayı öngören ve kömür işçilerinin “işe geri döneceğini” açıklayan bir Başkanlık Emri imzaladı.

Özetlediğimiz bu makalede, kömür sektörünün çöküşü ve ABD kömür üretiminin ve istihdamının geleceği hem ABD siyasetinin etkileri hem de uluslararası kömür fiyatları üzerinden tartışılıyor.

BULGULAR

  • 2008 finansal krizinin etkisiyle azalan elektrik talebi, binalarda, aydınlatma ve dayanıklı tüketim mallarında enerji verimliliğinin artmasıyla, beklenen artışı göstermedi.
  • Kaya gazı devrimi ile düşen doğalgaz fiyatları kömürün ABD elektrik piyasasında rekabet edebilme gücünü bitirdi.
  • Güneş ve rüzgar enerjisi maliyetlerinin 2008 yılından 2016 yılına kadar sırasıyla %85 ve %35 düşmesiyle kömür yenilenebilir enerji de ile rekabet etmeye başladı.
  • ABD’nin kömür tüketiminin; ucuz doğalgazın rekabeti artırmasından dolayı %49, talebin beklenenden az olmasından dolayı %26, yenilenebilir enerji santrallerinin artmasından dolayı %18 azaldığı hesaplandı.
  • Çevresel düzenlemeler ABD’ni kömürden doğalgaza ve yenilenebilir enerjiye geçişinde rol oynadı. Regülasyonların etkisi düşen doğalgaz ve yenilenebilir maliyetlerinin etkisine göre çok daha az oldu.
  • Küresel kömür piyasalarının ABD kömür endüstrisine etkisi düşünülenden çok daha fazla oldu. Çin’de kömür talebinin azalması ile kömür fiyatları ve ABD’nin kömür ihracatı düştü. ABD’li kömür şirketlerinin 2011 ile 2015 yılları arasındaki gelir kayıplarının %50’si küresel talebin ve fiyatların düşmesinden kaynaklandı.
  • Trump’ın Başkanlık Emrinin etkili olması ancak doğalgaz fiyatlarının artması ile gerçekleşir. Eğer doğalgaz fiyatları artmazsa ve yenilenebilir maliyetleri düşmeye devam ederse ABD’nin kömür tüketimi azalmaya devam edecektir.
  • Çin’de ekonomik büyümenin yavaşlaması ve yapısal reformların devam etmesi kömür fiyatlarına aşağı yönlü baskı uygulamaya devam edecektir.
  • Kömür üreticileri için en iyi senaryoya bakarsak; ancak çok küçük bir iyileşme ile 2013 seviyelerine, yıllık 1 milyar tonun biraz altında üretime, ulaşılabilir. En kötü senaryoda ise üretim yıllık 600 milyon tonun altına düşer. Kömür istihdamı ise 2020 yılında 70.000-90.000 arasında seyreder.

SONUÇ

Makalede ABD için kömür tüketimini/üretimini azaltan 4 ana unsur ortaya konuluyor; doğalgaz üretiminin artmasıyla düşen doğalgaz fiyatları, yenilenebilir enerji maliyetlerinin düşmesiyle rekabete katılması, küresel kömür fiyatlarının düşmesi, Obama dönemi çevresel regülasyonları.

Kaynak : “Bordoff J.,Houser T.,Marsters P.,”Can Coal Make a Comeback?”, Columbia SIPA, April 2017

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler