2020 yaz ayları rekor sıcaklıkla geçti. Klimalar belki bizi serinletiyor ama gezegenimizi ısındırıyor. Enerji verimliliği ve dekarbonizasyon ile ilgili olarak klimalarda yapılabilecek teknolojik yenilik tüketicilere ve emisyon oranlarına oldukça faydalı olabilir. Şehirleşmenin artışı ve iklim değişimi klimalara olan talebi çok fazla bir şekilde artırıyor. IEA Raporu’na göre, şu an dünyada 1,6 milyar klima varken bu rakamın 2050’de 5,6 milyara çıkması, her bir saniyede dünyada 10 klima satılması bekleniyor. IEA ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı ortak çalışmasında klimaların iklim değişimi ve kalkınma ile ilgili en önemli fakat en gözden kaçan konuların başında geldiği belirtiliyor.

Ruanda’nın başkenti Kigali’de 150’den fazla ülkenin katılımıyla yapılan iklim değişikliği zirvesinde, küresel ısınmanın başlıca sebeplerinden biri olarak gösterilen, hidroflorokarbon (HFC) gazının kullanımını sınırlandırma konusunda anlaşmaya varılmıştı. HFC gazı, klima ve buzdolaplarında kullanılıyor. Sera gazlarından olan HFC, küresel ısınma için karbondioksitten daha zararlı kabul ediliyor. Kigali Protokolü’ne göre, gelişmiş ülkeler 2047’e kadar HFC gazı tüketimini %80 azaltacaklar. Sırf klimalardaki HFC gazı kullanımı bırakılırsa bu küresel ısınmayı 2047’e kadar 0,4 derece azaltacaktır.

Bugün dünyada satılan klimaların birçoğu olması gerekenden 2-3 defa daha az enerji verimli. IEA, eğer enerji verimli klimalara geçiş sağlanırsa bunun klimaların enerji tüketimini hemen hemen yarı yarıya azaltacağını öngörüyor. Klimalarda kullanılan HFC gazının elimine edildiği enerji verimli klimaların küresel olarak yaygınlaştırılması ile senelik 1300GW/yıl enerji tüketiminin de önüne geçilmiş olacaktır. Bu aynı zamanda 2050’e kadar 157-345 gigaton karbondioksit salınımını da engelleyecektir. Ucuz olan yerine en enerji verimli klima teknolojilerinin satılıp yaygınlaştırılması hem karbon emisyonlarını azaltacak hem hükümetlerin enerji üretimi/dağıtımı iletimi ile ilgili harcamalarında tasarrufu beraberinde getirecektir. Klima teknolojileri geliştirilip daha enerji verimli klimalarla gelecek 30 yılda 1 trilyon dolar tasarruf sağlanıp, küresel ısınma 0,5 derece düşürülebilir.

Kaynak: “A Cool New Energy-Efficiency Policy”, project-syndicate.org

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler