Italgas’ın CEO’su “politika yapıcıları, düzenleyicileri ve sistem operatörlerini içeren enerji geçişine pragmatik bir yaklaşım” çağrısında bulundu. Paulo Gallo, tüm bu aktörlerin, enerji dönüşümünün sahip olması gereken adalet, maliyet etkinliği, esneklik ve döngüsel bir ekonomi modelinin gelişimini destekleme becerisi gibi temel özellikler üzerinde prensipte hemfikir olduğunu söyledi.

Enlit Europe’un Milano’daki açılış sabahında açılış konuşmalarından birini yapan Gallo, sektörel politikaların genel çerçeve ışığında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Avrupa mevzuatında izlenen yaklaşımın, sistemik etkilerini çok az dikkate alarak, genellikle seçilen politikaların yerel ve acil etkilerine odaklandığını belirterek; örnek olarak, gazın yeşillendirilmesi konusundaki tartışmayı gösterdi. Giderek daha temiz gaz sağlamanın bir zorunluluk olduğu konusunda fikir birliği olduğunu ve bu nedenle gaz altyapısının 2050’ye kadar ve sonrasında enerji dönüşümünde kilit bir role sahip olduğunun kabul edildiğini söyledi.

Bu arada, gaz DSO’ları (Dağıtım Sistem Operatörleri) hem dijitalleşmeye hem de yerel olarak üretilen yenilenebilir gaz ve yeşil hidrojeni şebekelerine bağlamaya yatırım yapıyorlar.

Politika yapıcılar ve endüstri arasındaki kopukluk yüzünden bu tür gazların kayda değer potansiyelini yeterince kullanamama riski olduğu ve bunun sonucunda gaz sisteminin Avrupa enerji sistemine esneklik ve arz güvenliği sağlama fırsatını kaybedeceği anlamına geldiği konusunda uyaran Gallo: “Gaz sistemi, enerji dönüşümü için inanılmaz bir araç ve inanılmaz bir kaldıraç olabilir. 20 yıldır sektör eşleşmesini teorik olarak konuşuyoruz. Açık bir yasal çerçeveye ve dar görüşlülüğün kişisel çıkarlarına boyun eğmemesi gereken uygulanabilir bir çözüme ihtiyacımız var.” diyerek sözlerine devam etti. Smart Energy

Diğer İçerikler