Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişi hızlandırmak için ihtiyaç duyulan inovasyon önceliklerini belirledi. Ajans, son yayınlanan 2018 Küresel İnovasyon Endeksi raporunun bir bölümünü tamamladı. 4 merkezi politika seviyesinde yenilik önerilerinin yer aldığı Enerji Geçişini Sürdürme İnovasyonu bölümünde, yenilenebilir enerji dağıtımını artırma konusu kritik bir şekilde özetlendi.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO), İnovasyon ile Dünyaya Enerji Sağlamak temalı Küresel İnovasyon Endeksi raporunun 11. baskısında; enerji sektörü inovasyonunun durumu, daha fazla çaba gerektiren alanların belirlenmesi konusu ve enerji üretimi, depolama, dağıtım, tüketim ve karbonsuzlaştırma gibi alanlarda atılımların yaşandığı alanların analizi yer aldı. Raporda politika seviyesi hakkında tavsiyeler de bulunuyor:

  1. Araştırma ve geliştirmenin ötesinde, yenilik için sistem çapında bir yaklaşımı teşvik edin.
  2. İnovasyonu büyütmek için uluslararası işbirliğini güçlendirin.
  3. Güç sistemi entegrasyonunu ilerletin.
  4. Elektriklendirme için teknoloji seçeneklerinden oluşan bir portföyü destekleyin ve nihai tüketici sektörünü karbonsuzlaştırın. IRENA

Diğer İçerikler