Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), 2030 yılına kadar, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların Paris Anlaşmaları kapsamında belirlenen sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda artırılması halinde küresel ekonominin pandemi sırasında kaybedilen sayıdan daha fazla yeşil istihdam yaratacağını açıkladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü ile ortaklaşa yürütülen yeni 2021 Yılı Yenilenebilir Enerji ve İstihdam inceleme raporuna göre pandemi nedeniyle 7 milyondan fazla kişi işsiz kaldı. 2030 yılına kadar ise 25 milyon kişiye yeni yeşil istihdam yaratılacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca IRENA, pandemi nedeniyle pozisyonunu kaybeden yaklaşık 5 milyon işçinin başka bir sektörde aynı meslekte yeni iş bulacağını öngörüyor.

IRENA’ya göre, 1.5ºC küresel sıcaklık artış yolunda ilerlenirse 2050 yılına kadar yenilenebilir enerji sektöründe yaklaşık 38 milyon olmak üzere toplam 43 milyon yeni istihdam yaratılacak. Bunlardan güneş enerjisi, 19,9 milyon ile aslan payını alacak ve onu 13,7 milyon yeni pozisyon yaratması beklenen biyo-enerji sektörü izleyecek.

IRENA, 2020’deki pandeminin olumsuz etkilerine rağmen, yenilenebilir enerji sektöründeki istihdam sayısının 2019’daki 11,5 milyondan 2020’de 12 milyona yükseldiğini belirtti. 2020’de yaratılan yeni istihdamın çoğunluğunu ülke olarak Çin ve sektör olarak güneş enerjisi endüstrisi oluşturuyor.

Raporun lansmanı sırasında, IRENA Genel Müdürü Francesco La Camera, hükümetlerin yenilenebilir enerji yatırımlarını adil ve kapsayıcı bir şekilde teşvik eden politikalar getirmesi gereğinin altını çizdi. Kadınların ve yeterince temsil edilmeyen toplulukların karar alma, iş yaratma ve yerleştirme süreçlerine dahil edilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Raporun diğer önemli bulguları arasında şunlar yer alıyor:

  • COVID-19, çeşitli ülkelerde son kullanımda gecikmelere ve tedarik zinciri aksamalarına neden oldu ve istihdamı farklı şekilde etkiledi.
  • Taşıma yakıtlarına olan talep düştükçe sıvı biyoyakıt istihdamı azaldı.
  • Şebekeden bağımsız güneş sistem satışları zarar gördü, ancak şirketler iş kayıplarını sınırlayabildi.
  • Kadınlar, ekonomik şoklara karşı daha savunmasız sektörlerde çalışmaya meyilli oldukları için salgından daha fazla zarar gördü. Smart Energy

Diğer İçerikler