Tehran Times’ın haberine göre, İran, 2018’de uygulanan ABD yaptırımlarının temiz enerji projelerini önemli ölçüde yavaşlatması nedeniyle 2016 ve 2021 arasındaki beş yıllık dönem için yenilenebilir kapasite kurulum hedefinin yalnızca beşte birini gerçekleştirebildi.

Tahran Times’a göre, hidroelektrik de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji, İran’ın elektrik üretiminin yalnızca yüzde 7’sini oluştururken, doğal gazın yüzde 90’lık bir payı var.

İran’ın 2016-2021 beş yıllık kalkınma planı, İslam Cumhuriyeti’nin yenilenebilir kapasitesini 5.000 megavat (MW) artırmasını öngörüyordu. Planın son yılı olan 2021’de İran bunun ancak beşte birini gerçekleştirebildi.

Buna ek olarak, İran son on yılda bölgesel bir enerji merkezi olmak istiyordu. İran Elektrik Endüstrisi Sendikası (IEIS) Başkan Yardımcısı “Finansal kaynak eksikliği ve yatırımcıların önündeki sorunlar, yenilenebilir enerjinin gelişmesini engelleyen ve bu sektöre yatırım kabulünü azaltan iki önemli faktör” dedi.

İran, son beş yılda 800 MW kapasitede yenilenebilir enerji kurdu. Bu yıl, elektrik üretimi azalırken tüketimin artması nedeniyle ülke elektrik kesintileri de yaşıyor. Oil Price

Diğer İçerikler