Doğayı eski haline getirmek, karbon emisyonlarını hızlı ve ucuz bir şekilde emebilen biyolojik çeşitliliği ve ekosistemleri artırır. Dünyanın önde gelen 50 bilim insanının hazırladığı bir rapora göre, insanlık iklim ve doğa krizlerini birlikte çözmeli ya da hiçbirini çözmemeli.

Küresel ısınma ve vahşi yaşamın yok edilmesi, insanlığın gıda, su ve temiz hava için bağımlı olduğu doğal dünyaya giderek artan zararlar veriyor. Krizlere neden olan insan faaliyetlerinin çoğu aynıdır ve bilim adamları, doğanın bir çözüm olarak kullanımının artmasının hayati olduğunu söyledi.

Ormanların , turbalıkların, mangrovların ve diğer ekosistemlerin tahribatı, vahşi yaşam popülasyonlarının büyük bir kısmını yok etti ve büyük miktarlarda karbondioksit saldı. Artan sıcaklıklar ve aşırı hava koşulları, biyolojik çeşitliliğe giderek daha fazla zarar veriyor.

Ancak araştırmacılar, doğayı restore etmenin ve korumanın biyolojik çeşitliliği ve karbonu yeniden hızlı ve ucuz bir şekilde emebilen ekosistemleri artırdığını söyledi.

Norveç İklim ve Çevre Bakanı Sveinung Rotevatn, “Küresel biyoçeşitlilik ve iklim krizlerini tek başına çözemeyeceğimiz açık. Ya ikisini de çözeriz ya da hiçbirini çözemeyiz” dedi.

Rapor, doğa rezervlerinin genişletilmesi ve ormanlar, doğal çayırlar ve yosun ormanları gibi tür ve karbon bakımından zengin ekosistemlerin eski haline getirilmesi – veya kaybının durdurulması – dahil olmak üzere iklim ve doğa krizleriyle aynı anda mücadele edecek eylemleri belirledi.

REV Ocean ve Oxford Üniversitesi koruma grubundan ve bir rapor yazarı olan Prof Alex David Rogers, “Son yıllardaki etkileri görmek çok rahatsız edici” dedi. “1970 ile 2000 yılları arasında mangrov ormanları örtüsünün yaklaşık %40’ını ve tuz bataklıkları tahminen %60’ını kaybetti. Ayrıca Viktorya döneminden beri mercan örtüsünün yarısını da kaybettik.” dedi.

Gıda sistemleri, tüm sera gazı emisyonlarının üçte birine neden oluyor ve daha sürdürülebilir çiftçilik, yıkıcı sübvansiyonların sona ermesi, zengin ulusların daha az et tüketmesi ve gıda israfını azaltması gerekir.

Bilim insanları, doğal ekosistemleri korumak ve eski haline getirmek, CO2’yi atmosferden çıkarmanın en hızlı ve en ucuz yolu olduğunu söyledi. Parmesan, fosil yakıt emisyonlarının azaltılmasının gerekli olduğunu, ancak iklim krizinin bu noktasında yeterli olmadığını söyledi. “Atmosfere saldığımız karbonun bir kısmını emmeden tehlikeli iklim değişikliğinden kaçınamayız ve karbonu emmenin en iyi yolu bitkilerin gücünü kullanmaktır. Ekosistemlerin restorasyonu bilimi, son 40 yılda gerçekten çok gelişti. Artık karmaşık sistemleri, tropik yağmur ormanlarını, kıyı sulak alanlarını, yosun ormanlarını ve deniz otu çayırlarını, doğal Amerikan çayırlarını ve Birleşik Krallık çayırlarını yakın tarihsel çeşitliliklerine verimli ve etkili bir şekilde geri getirebiliyoruz.” dedi.

University College London’dan Prof Mark Maslin, raporun ufuk açıcı olduğunu söyledi: “Bilim, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin ayrılmaz olduğu konusunda çok açık. İklim değişikliğini istikrara kavuşturmak için büyük çaplı yeniden doğal yaşama dönme ve yeniden ağaçlandırmaya ihtiyacımız var.”

İngiltere Çevre Bakanı Zac Goldsmith şunları söyledi: “Bu, doğa ve iklim için kesinlikle kritik bir yıl. BM biyoçeşitlilik ve iklim zirveleri ile dünyayı toparlanma yoluna sokma fırsatımız ve sorumluluğumuz var. Bu son derece değerli rapor, biyolojik çeşitlilik kaybını ve iklim değişikliğini birlikte ele almanın, bunu yapmak için en iyi şansımızı sunduğunu açıkça ortaya koyuyor.” dedi. The Guardian

Diğer İçerikler