20/11/2017

Bonn Konferansı Paris Anlaşması’nda çözümsüz kalan teknik konularda ilerleme kaydetti. Cuma günü sona eren Konferans, ABD’nin Paris Anlaşması’ndan çekilme kararına rağmen, küresel ısınma ile mücadelenin devam edeceği sinyalini verdi. Ülkelerin bireysel katkılarının ölçülmesi ve bunların karşılaştırılması gibi bazı teknik konularda önemli kararlar alındı. Ancak, az gelişmiş ülkelere iklim değişikliği ile mücadele için fon sağlanması konusunda ilerleme kaydedilememesi hayal kırıklığı yarattı. – Financial Times

Diğer İçerikler