Aralık 2020’de sona eren dönem için Yeni Küresel Yenilenebilir Pazarlar Sıralaması, ABD’yi pazarlar arasında en üst sıraya yerleştiriyor.

Biden İdaresi, Amerikan İstihdam Planı kapsamında yenilenebilir enerjiye yapılan federal yatırımı önemli ölçüde artırmayı hedeflediğinden, IHS Markit tarafından yapılan yeni bir sıralamadan elde edilen sonuçlara göre, Birleşik Devletler halihazırda yenilenebilir enerji yatırımı için en çekici pazar olarak yer almaktadır.

Geçen yıl dünyadaki toplam hidro-olmayan yenilenebilir enerji ilavelerinin yarısından fazlasını oluşturan Çin, pazara erişimdeki zorluklar nedeniyle genel puanını düşürürken, çekicilik sıralamasında Almanya’nın hemen arkasında üçüncü sırada yer aldı.

IHS Markit Küresel Yenilenebilir Piyasalar Cazibe Sıralaması, 2030’a hidro olmayan yenilenebilir enerji kapasite ilavelerinin %90’ını oluşturması beklenen 35 pazarın karşılaştırılabilir görünümlerini sağlamak için entegre bir özel metodoloji kullanır.

Sıralama, her ülkeyi mevcut politika çerçevesi, piyasa temelleri, yatırımcı dostu olma, altyapı hazırlığı, gelir riskleri ve getiri beklentileri, rekabet kolaylığı ve her bir pazar için genel fırsat büyüklüğünü içeren yedi alt kategori temelinde değerlendirir. Her pazar güneş PV, kara rüzgarı, açık deniz rüzgarı için ayrı kategorilerde puanlanır ve genel bir yenilenebilir enerji puanı hesaplanır.

Genel ülke sıralaması, önümüzdeki on yılda beklenen kurulum seviyelerine göre farklı teknolojileri, açık deniz rüzgarı, kara rüzgarı ve güneş PV için hesaplanan birleşik bir puana dayanmaktadır.

IHS Markit küresel temiz enerji teknolojisi ve yenilenebilir enerji kaynakları genel müdürü Eduard Sala de Vedruna, “Kara rüzgarı, açık deniz rüzgarı ve güneş PV’si, küresel olarak 2030’a kadar tüm yeni enerji üretim kapasitesi ilavelerinin % 80’inden fazlasını oluşturacak. 2020 kapasite ilavelerinin aslan payı sadece iki pazardan gelirken – Çin ve Amerika Birleşik Devletleri – geçtiğimiz yıl 50’ye yakın pazar çift haneli büyüme kaydetti. Yenilenebilir enerjilere yatırım fırsatı önemli ve yeni Küresel Yenilenebilir Pazarlar Çekicilik Sıralaması, yatırımcıların belirli bir pazarın göreceli özelliklerini daha iyi anlamaları için önemli bir araçtır.” dedi.

Fransa ve İspanya, istikrarlı tedarik mekanizmaları ve uzun vadeli temiz enerji hedefleriyle desteklenen güçlü piyasa temellerine dayalı olarak sırasıyla dördüncü ve beşinci sırayı paylaştı. Benzer faktörler, Japonya (8. Sıra) ve Hollanda’nın (9. Sıra) saflarını da güçlendirdi. 6 ve 7.liği Hindistan ve Avustralya aldı. Son sırada ise Brezilya yer aldı. IHS Markit

Diğer İçerikler