Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, dünyanın dördüncü en büyük petrol üreticisi olan Kanada, emisyonları keskin bir şekilde azaltma vaatlerine bağlı kaldığı takdirde, önümüzdeki yıllarda önemli bir küresel tedarikçi olabilir. 2015’ten bu yana Kanada’nın enerji politikalarına ilişkin ilk incelemesinde, IEA, ülkenin önemli bir enerji üreticisi, tüketicisi ve ihracatçısı olarak rolünün, karbondan arındırma hedeflerine ulaşmak için “hem zorluklar hem de fırsatlar” sunduğunu söyledi. Başbakan Justin Trudeau’nun Liberal hükümeti, 2030 yılına kadar karbon üretimini 2005 seviyelerinin %40 ila %45 altına düşürme ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma sözü verdi. Enerji, Kanada’nın gayri safi yurtiçi hasılasının %10’unu oluşturuyor ve petrol ve gaz, ülkenin sera gazı emisyonlarının %26’sından sorumlu ve bu da onu ekonominin en çok yayan sektörü yapıyor. IEA Direktörü Fatih Birol, Kanada’nın şimdiye kadarki karbon emisyonlarını azaltma çabalarına övgüde bulundu ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Reuters

Diğer İçerikler