Uluslararası Enerji Ajansı, dünyadaki hükümetlere, koronavirüs pandemisinin ardından ekonomilerini sürdürülebilir bir şekilde yeniden inşa etmeleri için bir yol haritası sunan 3 trilyon dolarlık yeşil kalkınma planı hazırladı. Perşembe günü yayınlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Raporu”, dünya liderlerine 2021’den 2023’e kadar uygulanabilecek uygun maliyetli tedbirler sunmaktadır. Rapor, üç ana hedefi ortaya koymaktadır: ekonomik büyümeyi teşvik etmek, istihdam yaratmak ve daha esnek ve temiz enerji sistemleri oluşturmak. Raporda IEA Genel Müdürü Fatih Birol, “Ekonomik toparlanma planları tasarlarken, politika yapıcılar çok kısa sürede ciddi sonuçlara yol açacak kararlar almak zorundalar” dedi. “Bu kararlar gelecek yıllar boyunca ekonomik ve enerji altyapısını şekillendirecek ve dünyanın uzun vadeli enerji ve iklim hedeflerine ulaşma şansının olup olmadığını belirleyecek” diye sözlerine devam etti. Sürdürülebilir Kalkınma planı, World Energy Outlook serisinin bir parçası olarak Uluslararası Para Fonu ile işbirliği içinde yayınlandı. Rapor, 30’dan fazla spesifik enerji politikasının değerlendirmesine dayanmaktadır ve altı anahtar sektörü kapsamaktadır: elektrik, ulaşım, sanayi, binalar, yakıtlar ve düşük karbonlu teknolojiler. CNBC

Diğer İçerikler