Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, Kovid-19 pandemisine cevap olarak hükümetlerin kurtarma harcamalarının yalnızca küçük bir kısmı temiz enerji önlemlerine ayrıldı ve Paris merkezli kuruluş, karbondioksit emisyonlarının 2023’te rekor seviyelere ulaşacağını tahmin ediyor. IEA’nın salı günü yayınlanan analizi, bu yılın ikinci çeyreği itibariyle dünya hükümetlerinin “enerji ile ilgili sürdürülebilir toparlanma önlemleri” için kabaca 380 milyar dolar ayırdığını belirtiyor. Bu, kurtarma harcamalarının yaklaşık %2′sini temsil ediyor.

IEA, analizinin yanı sıra yayınlanan bir bildiride, iklimle ilgili hedeflere ulaşılabilmesi için ne kadar iş yapılması gerektiğine dair net bir tablo ortaya koydu. Raporda, “Hem kamu hem de özel sektör tarafından dünya çapında kurtarma planları tarafından seferber edilen para miktarı, uluslararası iklim hedeflerine ulaşmak için gerekenin çok altında kalıyor” denildi. Bu eksikliklerin “çoğu belirli finansman zorluklarıyla karşı karşıya olan yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde özellikle belirgin” olduğu belirtildi.

Paris merkezli kuruluş, ileriye dönük olarak, mevcut harcama planları altında, gezegenin karbondioksit emisyonlarının 2023′te rekor seviyelere ulaşacağını ve takip eden yıllarda büyümeye devam edeceğini tahmin ediyor. Analiz, görünürde net bir zirve olmadığının da altını çiziyor.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol hükümetlerin “2015′te Paris’te verdikleri taahhütleri yerine getirmek için gelişmiş ekonomilerin gelişmekte olan dünyaya hayati önem taşıyan finansman da dahil olmak üzere harcamaları ve politika eylemlerini hızla artırmaları gerektiğini söyledi.

Geçen hafta yayınlanan Elektrik Piyasası Raporunda, dünya genelindeki ekonomiler pandeminin etkilerinden kurtulmaya çalışırken, küresel elektrik talebinin 2021′de yaklaşık %5 ve 2022′de %4 artacağı tahmin ediliyor. Rapor, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin “güçlü bir şekilde büyümeye devam etmesine” rağmen artan talebi karşılayamadığını belirtiyor.

Yelpazenin diğer ucunda, fosil yakıtlara dayalı elektrik üretimi, 2021′de ilave talebin %45′ini ve 2022′de %40′ını karşılıyor.

Sahadaki gerçekler, önümüzdeki yıllarda iklimle ilgili hedeflere ulaşmanın ne kadar büyük bir zorluk olacağını gösteriyor. Küresel düzeyde, IEA’nın geçen hafta yayınlanan araştırmasında, kömür yakıtlı elektrik üretiminin “2020′de %4,6 düştükten sonra 2021′de yaklaşık %5 ve 2022′de %3 daha artmasını” öngörüyor.

Sonuç olarak, kömüre dayalı elektrik üretiminin 2021′de pandemi öncesi seviyeleri aşması ve 2022′de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.” CNBC

Diğer İçerikler