Bain& Company, Microsoft ve Singapurlu Temasek Holdings tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, sürdürülebilir altyapıya önümüzdeki on yılda 2 trilyon dolar yatırım yapmak Güneydoğu Asya’nın sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltabilir.

“Güneydoğu Asya’nın Yeşil Ekonomisi: Net Sıfıra Giden Yolda Fırsatlar” başlıklı raporda yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve atık yönetimi gibi alanlara yapılan yatırımlar üzerinde duruluyor.

Rapora göre, yeşil yatırımlar geçen yıl yalnızca 9 milyar ABD dolarını buldu. Raporun yazarları, Güneydoğu Asya’nın kurumsal, kamu ve hayırsever sektörlerinin 2 trilyon dolarlık yatırım rakamına ulaşmak için birlikte çalışması gerektiğini belirtiyor.

Güneydoğu Asya, orantısız bir şekilde çok sayıda iklim felaketinden mustarip olduğu için iklim değişikliğine karşı oldukça savunmasızdır.

Raporda, Güneydoğu Asya’nın karbon emisyonlarının, yaklaşık %90’ının fosil yakıtlardan rüzgar ve güneş gibi daha temiz enerji kaynaklarına geçilerek, doğaya değer verilerek ve bölgenin tarımsal gıda üretimini daha verimli hale getirilerek düşürülebileceği tespit ediliyor.

Bain & Company’nin Singapur ofisinde ortak ve firmanın Global Direktörü Dale Hardcastle, Güneydoğu Asya’nın Yeşil Ekonomisinde birçok cesaret verici değişiklik görüyor ve genel eğilim olumlu olsa da yapılacak daha çok şey olduğunu düşünüyor. Hardcastle yaptığı açıklamada “Güneydoğu Asya, tam ölçekli bir sürdürülebilirlik dönüşümü için hem zorluklar hem de fırsatlar sağlayan belirli koşullar sunuyor. Bölgenin şimdi harekete geçmesi ve bu fırsatları somut sonuçlara dönüştürmek için üç adım atması gerekiyor: Net Sıfır’a giden yolun tanımlanması, yolculuğun ve sonuçların birlikte katalize edilmesi ve sermaye akışının kilidinin açılması.” ifadelerini kullandı.

Bir bölge olarak net sıfıra ulaşma hedefi, işletmeler, yatırımcılar, hükümetler ve topluluklar tarafından bireysel eylemin yanı sıra ekosistem düzeyinde toplu eylem gerektirir.

Rapora göre, toplu eylem için üç bileşen çok önemlidir: “ekosistem çapında ortak inovasyon”, “kolektif geçiş desteği” ve “bölgesel iş birliği” Oil Price

Diğer İçerikler