Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin doğusundaki geniş Gobi çölünde, 10.000’den fazla beşgen şeklindeki ayna benzeri cihaz, yayılan bir güneşi andıran daire katmanları oluşturur. “Güneş” in tam merkezinde 220 metre yüksekliğinde bir kule duruyor. Bu eski günlerden gizemli bir ritüel ya da sanat eseri değil. Proje, bölgenin bol güneş enerjisinden yararlanmak ve onu ısı ve güce dönüştürmek için modern bir girişimdir. Fototermal güç santrali, Sincan’da türünün ilk örneğidir. Her yıl yaklaşık 60.000 ton kömür yakmaya eşdeğer güç üretiyor, karbondioksit emisyonlarını 150.000 tonun üzerinde azaltıyor. Proje ülkenin 2030’da karbon emisyonu zirvesi ve 2060’ta karbon nötr hedefine katkıda bulunacaktır.

Çin’deki eyalet düzeyindeki bölgeler arasında en büyük kara alanına sahip olan Sincan, sınırlı yağış, ancak kuvvetli rüzgar ve güneş ışığı ile geniş Gobi çöllerine ev sahipliği yapmaktadır.

Uzak batı Çin bölgesi, doğasını daha yeşil bir gelecek için güce dönüştürerek ülkenin yeni enerji girişiminde öncü oldu. Dağlık bir bölge olan başkent Urumçi’de, Çin’in rüzgar enerjisi endüstrisinin beşiği olarak bilinir.

Sincan, geçen yıl 84,45 milyar kilovat-saat ile rekor seviyede temiz enerji üretti. Elektriğin yaklaşık yüzde 32’si diğer 20 Çin eyaleti, bölgesi ve belediyesine iletilerek 23 milyon ton karbondioksitin azaltılmasına yardımcı oldu. Sincan’ın yeni enerji hamlesi, ülkenin fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişinin hızlanan bir parçası.

Resmi veriler, Çin’in kurulu yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin 2020 sonu itibariyle 930 milyon kilovat olduğunu ve ülke toplamının yüzde 42,4’ünü oluşturduğunu gösteriyor.

Çin, kömürle çalışan elektrik üretim projelerini sıkı bir şekilde kontrol etme ve 2021-2025 döneminde kömür tüketimindeki artışı sınırlama ve 2026’dan 2030’a kadar kömür tüketimini azaltma sözü vermişti. World-Energy

Diğer İçerikler