Dünyadaki en karmaşık ve en önemli makine olarak bilinen elektrik şebekesi, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımından oluşan birbirine bağlı bir enerji altyapısıdır. Teknoloji elektrik şebekesini dönüştürürken, hızla ortaya çıkan mikro şebekeler, akıllı sensörler, 2 yönlü iletişim, sayısallaştırma ve enerji yönetimi süreçlerinin otomasyonu, sadece akıllı şebekeler için değil aynı zamanda akıllı enerji için de temel oluşturuyor. Bu değişime, farklı enerji kaynaklarının demokratikleşmesi ve yerelleşmesi de katkıda bulunuyor.

Teknoloji şebekeyi dönüştürürken, her ülkenin elektrik şebekesi kritik bir noktada. Enerji verimliliğini, üretimi, dağıtımı, iletimi ve depolamayı iyileştirmek için birçok boşluk ve fırsat varken, ülkelerin, farklı enerji kaynaklarının rekabet eden çıkarları ile elektrik enerjisi ekosisteminin modernizasyonu arasındaki uygun dengeyi nasıl belirlediklerini görmek ilginç olacak. Öyleyse, rekabet halindeki ve birbiriyle çelişen pek çok çıkarın ortasında, ülkeler gelişen enerji şebekesi sisteminin gelecekteki tasarımını nasıl kavramsallaştırıyor? Ülkelerin şebekesinin teknik eskimesini değerlendirirken, emniyet, güvenlik ve sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi nedir?

Teknoloji dönüşümü, şebekeyle müşterileri arasında iki yönlü iletişimi sağlıyor. Şebekeyi akıllı hale getirme yolunda hızla gelişen otomasyon sektörü, sadece kontrolleri, bilgisayarları ve otomasyonu değil, aynı zamanda şeylerin interneti ve blok zinciri gibi birçok başka teknolojiyi içeriyor. Bu teknolojiler, hızla değişen elektrik talebine dijital olarak karşılık vermek için elektrik şebekesiyle birlikte çalışıyor. Ek olarak, enerji üreticisi haline gelen tüketiciler, temel olarak enerji ekonomisini değiştiriyor. Bunun arkasındaki neden, güç akışının tek yönlü olmasıydı: üretimden iletime, dağıtımdan tüketicilere. Artık tüketiciler güneş panellerinin, rüzgâr türbinlerinin ve diğer enerji kaynaklarının gelişmesinden dolayı enerji üreticisi olduklarından, güç akışı 2 yönlü hale geldi.

Akıllı şebeke, enerji endüstrisini, bir ülkenin ekonomik durumuna katkıda bulunacak güvenilirliği, kullanılabilirliği, hesap verebilirliği ve verimliliği artıracak yeni bir akıllı enerji çağına taşımak için benzeri görülmemiş bir fırsatı temsil ediyor. Verimli elektrik iletimlerinden hızlı elektrik restorasyonlarına, maliyet verimliliğinden düşük elektrik oranlarına, çeşitli enerji kaynaklarının artan enerji ihtiyacı entegrasyonuna kadar, akıllı şebeke, gelişen akıllı enerji ekosistemine birçok fayda sağlayacak. Peki, ülkeler enerji altyapılarının gelişimi için nasıl hazırlanıyorlar? Gelişen akıllı şebekenin tüm ülkelere akıllı enerji getirmesi zaman alacak. Ancak, gelişen enerji ekosistemi, temel olarak insanlığın geleceği için enerji denklemini değiştirecek.

Aynı zamanda, her ülke için, enerji ekosisteminin güvenliği, ülkenin ekonomik sağlığı için esastır. Ülkeler akıllı enerji şebekelerini tanımlayıp tasarlarken, güvenlik açıklarını değerlendirmek ve şebekeleri hem doğal hem de yapay felaketlere karşı esnek hale getirmek çok önemlidir.

Kaynak: “The Evolving Energy Ecosystem: Smart Grids To Smart Energy”, Forbes 

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler