Fotovoltaik (PV) Güneş enerjisi teknolojileri, güneş ışığını elektriğe dönüştürmek için güneş panelleri kullanır. Hızlı bir şekilde yaygınlaşan güneş enerjisi dünyanın birçok yerinde en ucuz yeni elektrik üretimi kaynağı haline geldi. Güneş enerji santralleri tarafından üretilen elektriğin maliyeti 2010 ile 2018 arasında yüzde 77 azalırken, kümülatif güneş (PV) enerjisi kapasitesi 2005 ile 2018 arasında 100 kat arttı. Sonuç olarak, güneş enerjisi uygun fiyatlı ve güvenilir enerjiye erişimi teşvik etmek ve Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmak için gereken düşük karbonlu sürdürülebilir enerji sisteminin önemli bir öğesi haline geldi.

Hızlı yaygınlaşan Güneş enerjisi, wafer’lar, hücreler, modüller, invertörler ve birleştirici kutular gibi PV bileşenlerinin yanı sıra bunları üreten makinelerin rutin olarak dünyayı dolaştığı küresel olarak entegre bir Pazar haline geldi. 2005 yılından bu yana genel imalat ticaretinden daha hızlı büyüyen PV güneş enerjisi bileşenlerinin ticareti, dünya çapındaki firmalar, hükümetler ve tüketiciler nazarında sürdürülebilir enerji sistemlerine geçiş için ihtiyaç duyulan en verimli, yenilikçi ve rekabetçi mallara (ve hizmetlere) erişim noktasında kritik derecede önemli bir araç haline geldi.

Güneş ve diğer yenilenebilir enerji teknolojilerinin ticarete dayalı olarak devam eden büyümesi, COVID-19 salgınıyla savaşmak için gereken kritik altyapıyı güçlendirmeye ve pandemi sonrası ekonomik toparlanmayı desteklemeye yardımcı olabilir.

Bağımsız sistemler ve mini şebekeler dahil olmak üzere şebekeden bağımsız güneş enerjisi çözümleri, sağlık merkezlerinin bakım düzeylerini iyileştirmelerine ve örneğin mobil test merkezlerine ve aşı buzdolaplarına elektrik sağlamaya yardımcı olmak için hızla artırılabilir. Ani sağlık kriziyle mücadeleye katkıda bulunmanın yanı sıra, ticaret odaklı güneş enerji sitemlerinin yaygınlaşması yenilenebilir enerji sektöründe 2050 yılına kadar dünya çapında 40 milyonu aşması beklenen istihdam yaratarak, pandemi sonrası ekonomik toparlanmayı desteklemeye de yardımcı olabilir.

Açık, şeffaf ve kapsayıcı ticaret politikaları, PV güneş sektöründe daha fazla maliyet düşürme, dağıtım ve istihdam yaratmayı destekleyebilir.

İyi işleyen ve sağlam bir kalite altyapısı (QI) sistemi, ticaretin sürdürülebilir enerji geçişindeki rolünü tam olarak yerine getirmesini sağlamak için gereklidir. Ürün standartları için kurumsal, yasal ve düzenleyici çerçeveye atıfta bulunan QI, PV güneş enerjisi mal ve hizmetlerinde güvenli ve kapsayıcı ticareti teşvik eder, düşük performans gösteren ve güvenilmez ürünlerin değer zincirine girme risklerini azaltır ve yatırımcılar ve zincir katılımcıları için istikrar sağlar. Ayrıca, yerli şirketlerin ihracat pazarlarının gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olabilir ve bu tür şirketlerin güneş enerjisi değer zincirlerine katılma olasılığını artırır.

Uluslararası standartlar, QI’nin çok önemli bir parçasıdır. Düzenleyici yakınlaşmayı destekler, rekabeti ve inovasyonu teşvik ederek ülkelerin küreselleşmiş bir PV güneş pazarına katılmalarını sağlar. Fotovoltaik güneş enerjisi sistemi üretimi ve dağıtımı açısından en iyi ülkeler, fotovoltaik güneş enerjisi için uluslararası standartları benimsemiş ve bunların gelişimine katılmış olanlardır, ancak diğer birçok ülke de aktif katılımdan fayda sağlayacaktır. Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle en yoksul ülkelerde kaliteyi iyileştirmek için teknik yardım ve kapasite geliştirme, uluslararası fotovoltaik güneş standartlarının yaygın olarak benimsenmesini ve uygulanmasını destekleyebilir, düzenleyici gerekliliklere ve sistemlere tekdüzelik getirmeye yardımcı olabilir ve güvenli, yüksek kaliteli güneş PV ticareti için daha fazla ivme sağlayabilir.

Uluslararası iş birliği, fotovoltaik (PV) güneş enerjisi değer zincirindeki şirketlerin ticaret fırsatlarını yakalamalarına ve gereksiz maliyetlerden kaçınmalarına yardımcı olurken, hükümetlerin sürdürülebilir enerji sistemlerine geçmesine yardımcı olabilecek iyi işleyen bir QI sistemi için kritik öneme sahiptir. Uluslararası iş birliği, ticaret anlaşmalarındaki standartların ve düzenleyici hükümlerin karşılıklı olarak tanınmasından, resmi iş birliği ortaklıklarına ve düzenleyici uyumlaştırmaya kadar değişebilmektedir.

Kaynak: “Trading into a Bright Energy Future: The Case for Open, High-Quality Solar Photovoltaic Markets”, IRENA

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler