Geçtiğimiz günlerde Teksas ve civarında yaşanan soğuk hava koşulları ve afet Teksas ve civarındaki eyaletlerde çok geniş çaplı elektrik kesintilerine sebep oldu. Bu elektrik kesintisi ve doğa olayları sebebiyle ABD’nin iç üretiminin %40’ı yani günlük 4 milyon varil ham petrol üretimi durduruldu. Teksas Körfezi bölgesinde günlük 6 milyon varil rafineri kapasitesi durduruldu. ABD’nin toplam doğal gaz üretiminin %20’sine tekabül eden, günlük 20 milyon kubik fit doğal gaz üretimi durduruldu. Elektrik kesintisi nedeniyle binlerce gaz istasyonu faaliyete ara verdi.

Elektrik ABD’nin en büyük enerji kaynağı. Elektriğin ABD’nin enerji portföyündeki yeri petrolden ve doğal gazdan daha büyük. Fakat elektrik ve elektrik arzının güvenliği, hiçbir zaman ABD’li yöneticilerin ilgisini petrol ve petrol arzının güvenliği kadar çekmedi. Enerji güvenliği konusunda Soğuk Savaş yıllardan bu yana petrol arzının güvenliğini temel olarak aldık. 1970’lerde petrol ABD’nin enerji tüketiminin yaklaşık %50’sini karşılıyordu. Bugün bu oran %35.

ABD Enerji İdaresi birkaç yıl öncesine kadar, elektrik arzına stratejik bir bakış açısı ile yönelmedi. Oysaki Teksas’ta ortaya çıktığı gibi elektrik kesintisi ve arz güvenliği konusunda çok korunmasız bir durumdayız. Birçok uzman, iklim değişimi artıkça bu tür doğal afetlerin çok daha fazla gerçekleşeceğini, Teksas’taki gibi büyük çaplı kesintileri daha sık yaşayabileceğimizi söylüyor.

Elektrik yeni petroldür. Politika yapıcılar Soğuk Savaş boyunca 50 yıl petrol arzının güvenliği üzerine kafa yordular. Enerji güvenliği için stratejiler geliştirdiler.  Artık benzeri stratejileri elektrik arzının güvenliği için de geliştirmek zorundayız.

Kaynak: “For Energy Security, Power Is The New Oil”, Forbes

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler