Dünyanın küresel ve son yüzyılda görülmemiş bir salgınla, iklim değişimi ve gelir dağılımındaki eşitsizliklerle ve daha birçok zorlukla uğraşırken çok ihtiyaç duyduğu en hayati şeylerin başında doğal kaynakların iyi bir strateji ile yönetimi geliyor. Bu konuda küresel olarak çok köklü değişikliklere ihtiyacımız var. Burada en kilit öneme sahip 2 şey; enerji dönüşümü ve yatırımcıların bu süreçte oynayacağı roldür.

Enerji dönüşümünde kaynak yönetiminin rolü dünyanın geleceği için çok önemli. COVID19 Krizi’nin küresel enerji sektöründe ve dünya ekonomisinde yarattığı şok etkisi geleceğe dair birçok tasavvur ve planı alt üst etti. Pandemi sürecinde petrol ve gaz fiyatlarında yaşanan tarihi düşüş petrol ve gaz üreticisi ülkelerde dahi yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin önceliğini hızlandırdı. Dekarbonizasyon teknolojilerinin geliştirilmesi, temiz enerjiye geçiş ve Paris Anlaşması hedefleri çok daha öncelikli olarak küresel gündemde yer almaya başladı.

Burada önemli olan şey, artık fosil yakıtların ihracatına da ithalatına da bağımlı olan ülkelerin yeni bir doğal kaynak yönetimi kurmalarının elzem ve zorunlu oluşudur. Bu geçiş kendi sosyo-ekonomik zorluklarını beraberinde getirecektir. Enerji dönüşümünün ve küresel politika yapıcıların, azalan maden ve fosil yakıt gelirlerinin o ülkelerde yaratacağı sosyo-ekonomik geri dönüşümleri de dikkatli şekilde ele alması ve gerekli stratejileri ona göre belirlemesi gereklidir. Bir yandan fosil yakıtlara bağımlı olan petrol ve gaz zengini ülkelerde olumsuz finansal bilançolar ortaya çıkacakken diğer yandan lityum, kobalt, bakır gibi yükselen madenlere sahip geri kalmış ülkelerde ise büyük bir kaynak girişi olacaktır. Bu durum her iki grupta da ciddi sosyo-ekonomik geri dönüşümleri, politik yansımaları beraberinde getirecektir. Böyle bir ortamda yatırımcıların tercih ve stratejileri ve kamunun öncelikleri yükselen ülkelerde güçlü ya da kırılgan yapıların kurulmasını beraberinde getirebilecektir. O sebeple enerji dönüşümü sürecinde yatırımcılar hayati rol oynayacaktır.

Kaynak: “Time to pivot: The role of the energy transition and investors in forging resilient resource-rich country outcomes”, Brookings

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler