Modern hayatı mümkün kılan enerji, küresel ısınmanın da başlıca sebepleri arasındadır. Isıyı atmosfere hapseden gazların yüzde 70’i fosil yakıtların yanmasıyla ortaya çıkıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyeti hızla düşerken, yenilenebilir enerji özellikle elektrik üretiminde fosil yakıtların yerini almaya başladı. Ancak bu dönüşümün yeterince hızlı gerçekleşmediğini görüyoruz. Norveç merkezli DNV GL, enerji dönüşümünü arz-talep açısından analiz eden bir rapor yayımladı. Rapor, küresel sıcaklık ortalamasının 21. yüzyılın sonuna kadar sanayi öncesi döneme kıyasla 2.5 derece artacağını vurguluyor. Bu durumun dijitalleşme ve elektrifikasyonun sağladığı verimlilik artışı ve karbon fiyatlandırması gibi düzenlemeler ile yenilenebilir enerjinin potansiyel maliyet düşüşüne rağmen gerçekleşebileceğini hatırlatıyor.

DNV GL raporunda su, rüzgar ve güneş enerjisi gibi kullanımla tükenmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekli bir artış göstereceği tahmin ediliyor. Son enerji talebinde elektriğin %19 olan payının 2050’de %40’ı aşması bekleniyor. Yüzyıl ortalarında küresel elektriğin %63’ü güneş fotoelektrik ve rüzgardan temin edilecek. Örneğin, 2032 yılı itibarı ile, tüm yeni yolcu araç satışlarının yarısının elektrikli olacağı değerlendiriliyor. Diğer yandan, petrol talebinin 2020 başlarında zirve yapması ve sonra azalması öngörülüyor. Kömür de hızlı bir düşüş yaşayacak. Gaz, gelecek yıllarda önemli bir rol oynamaya devam edecek.

Dijitalleşmenin sürmesi, varlık kullanımında yaşanacak ilerlemeler ve pil teknolojisi gibi alanlardaki gelişmeler, enerji dönşümünü ileri götürecek. 2050’da Çin tek başına kurulu güneş enerjisi gücünün %40’ına sahip olacak. Fosil olmayan yakıt giderlerinin, 2034’te ilk kez fosil yakıt giderlerini aşması bekleniyor.

Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için gereken tüm teknolojiler zaten geliştirilmiş durumdadır. Enerji sistemlerinin dekarbonizasyonunu hızlandırmak, ekonomik olarak caziptir. Uygun maliyetli olan dönüşüm, zamanla büyük maliyet düşüşlerine neden olacak.

Kaynak: “The Energy Transformation Is Not Happening Fast Enough”, Forbes

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler