Biden, “önümüzdeki dönemde ABD’yi temiz enerjide küresel lider konuma getireceklerini” ifade etti. Biden’in hırslı enerji dönüşümü planı, ABD’yi 2050’de sıfır emisyon hedefine ulaştırmayı ve önümüzdeki 10 yılda ABD’nin temiz enerjiye 400 milyar $ yatırım yapmasını, iklim teknolojileri üzerine çalışan yeni bir enerji araştırma kurumunun ihdas edilmesini içeriyor. Biden Yönetimi, ABD’nin karbon emisyon oranını 2035’e kadar %50 azaltmayı hedefliyor. Bu hedefin, gerekli altyapı yatırımları ile koordineli şekilde yürütülmesinin 10 milyon ek istihdam yaratacağı öngörülüyor.

Aynı şekilde AB Komisyonu da Aralık 2019’da kapsamlı bir enerji dönüşümü planı ortaya koydu. Bu plana göre, AB’nin 2050’e kadar karbon nötr hale gelecek ilk kıta olması hedefleniyor. Plan, 2030’a kadar AB karbon emisyon oranının mevcut durumundan %50-55 düşürülmesi ve gelecek 10 yılda enerji dönüşümü ve temiz enerji kaynaklarına 1 trilyon avro yatırım yapılmasını öngörüyor. Önümüzdeki birkaç on yılda, temiz enerji kaynaklarına yapılacak yatırımlar çok ciddi oranda artacak ve enerji yatırımlarının büyük bir kısmını oluşturacak. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’na göre, 2050’e kadar küresel emisyon oranları %70 azalacak ve bu azalmanın %90’i yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile ilgili atılacak adımlar sayesinde oluşacak.

Kaynak: “How To Invest In The Coming Alternative Energy Boom”, Forbes

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler