COVID19 salgını ile dünyanın girdiği yeni süreçle beraber yenilenebilir enerjiye geçiş, enerji dönüşümü, elektrikli arabalar bütün dünyada en önemli gündem maddesi halini aldı. Petrol piyasasında tarihte görülmemiş ani düşüş ve kömüre olan tepki yeşil enerji dönüşümüne dair umudu yenilenebilir enerjiyi savunan çevrelerde artırdı. Yenilenebilir enerji kaynaklarında son 20 yılda görülen ciddi yükselişte hükümetlerin ve kamuoyunun ciddi desteğinin payı yadsınamaz. Hükümetlerin özellikle güneş ve rüzgar enerjisinin yayılması için yaptıkları AR&GE yatırımları ve verdikleri sübvansiyonlar oldukça önemli rol oynadı. Fakat COVID19 ile beraber dünyanın 1929 Buhranı’ndan bu yana görülmemiş bir ekonomik daralmaya gitmesi, birçok uluslararası şirketin iflasın eşiğine gelmesi bundan sonraki süreci sıkıntıya sokabilir. Birçok ülke, geçtiğimiz 20 yılda yenilenebilir kaynaklara yaptıkları harcama ve sübvansiyonları önümüzdeki birkaç yılda yapamayacaktır. Bu konuda Oxford University Energy Research Center’in ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın geçtiğimiz günlerde yayınladıkları iki rapor oldukça önemli. Oxford’un raporuna göre enerji şirketlerinin birçoğu enerji dönüşümünü ciddi manada desteklemiyorlar çünkü birçoğu yakın zamanda gaz ve kömür santralleri inşa ettiler ve etmeye de devam edecekler. Rasyonel yatırım kararlarının çevreci grupların lobi faaliyetlerini gölgede bıraktıkları aşikar. Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayınladığı Key World Energy Statistics 2020 Raporu enerji üretimi ve tüketimini tarihsel ve küresel manada derinlemesine inceledikten sonra 2040 yılına kadar öngörülerde bulunuyor. Rapora göre, hükümetler yenilenebilir enerji konusunda sübvansiyon ve yatırımlara devam etseler bile önümüzdeki 20 yılda fosil yakıtların küresel enerji tüketimi içindeki payı hala ciddi oranlarda kalmaya devam edecek. IEA, 2040’ta küresel enerji tüketiminin 2/3’ünün hala fosil yakıtlardan temin edileceğini öngörüyor.

Yenilenebilir enerjiye olan rağbet mutlaka devam edecek ve fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara dönüşüm etkili bir şekilde devam edecektir. Fakat önemli olan bunun ne kadar yakın olduğu ile ilgilidir. Kısa ve orta vadede bu dönüşümün çevreci grupların umduğu kadar hızlı ve kolay olmayacağı da kesindir.

Kaynak: “Is The Energy Transition Really Accelerating?”, Forbes

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler