Yeni araştırmalar, enerji depolamanın, küresel ekonomide giderek merkezi bir rol üstleneceğini ve önümüzdeki on yılda neredeyse on kat büyüyeceğini öneriyor. Lux Research tarafından yayınlanan bir rapora göre, toplam enerji depolama pazarının, 2019’daki 59 milyar dolardan 2035 yılına kadar yıllık gelirinde 546 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Elektrikli araçlar, yıllık gelir ve talebin ana uzun vadeli itici gücü olacak ve 2035 yıllık pazar payı yıllık gelir bazında %74 ve talep bazında %91 olacak.

Sektör, şebeke depolama gerekliliklerini karşılamak için dünya çapında hızla artan yenilenebilir enerji miktarlarını destekleme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Ancak, Lux, düzenleme ve bölgesel farklılıklardaki belirsizlikler nedeniyle bu pazarda para kazanmanın hala zor olabileceği konusunda uyarıyor.

 “Küresel Enerji Depolama Piyasası 2019” raporunda, enerji depolamanın üç ana itici gücü olduğunu söylüyor. Bunlar; mobilite uygulamaları, elektronik cihazlar ve sabit depolama. Önümüzdeki 15 yıl içinde mevcut 164 GWh’den yıllık 3.046 GWh birleşmiş dağıtım seviyesine ulaşacak.

Raporun baş yazarlarından biri, “Katı depolama pilleri ve akış pilleri gibi önemli yenilikçi teknolojiler ticarileşmeye ulaştıkça, enerji depolama endüstrisi yıllık gelir ve dağıtım kapasitesinde büyük bir artışa hazırlanıyor” dedi.

Rapor, enerji depolama pazarlarında büyümeyi teşvik etmek için iyi konumlandırılmış beş ana teknolojiyi tanımlamaktadır. Bunlar; pil geri dönüşümü, elektrikli havacılık, akış pilleri, ince film piller ve katı hal pil iyileştirmeleri. Önümüzdeki 15 yıl boyunca, kilit teknolojilerin ticarileştirilmesi küresel enerji depolama pazarını büyütecek. Bu teknolojilerin enerji endüstrisi içindeki ve dışındaki pazarları etkilemek için iyi bir konumda olduğu söyleniyor.

  • Pil geri dönüşümü, lityum ve kobalt gibi önemli hammaddeleri sabitleme zorluğunu azaltacaktır.
  • Elektrikli havacılık, uçmanın karbon maliyetini azaltacak ve bölgesel operatörler zaten elektrikli güç aktarma organlarına geçiyor.
  • Akış pilleri, yüksek rüzgar ve güneş penetrasyonu ile gelecekteki bir şebekede karbonsuz yığın kapasitesi sağlayarak kritik bir rol oynayacak.
  • Katı hal piller, hem gelişmiş enerji yoğunluğu hem de güvenlik sunarak günümüz Li-ion pillerini değiştirme olasılıkları en yüksek olan adaylardır.
  • İnce film piller, aşınabilir cihazlarda, tıbbi uygulamalarda ve IoT cihazlarında yenilikler sağlayabilir.

Kaynak: “Energy Storage Set To Charge Into Central Role In Global Markets”, Forbes

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler