Güncel sektör istatistiklerine göre, dünyanın kurulu elektrik üretim kapasitesinin üçte biri yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından derlenen veriler, 2018 yılında dünya genelinde eklenen kapasitenin üçte ikisinin yenilenebilir kaynaklardan geldiğini gösteriyor. Bunun %84’ünü ise rüzgâr ve güneş enerjisi oluşturuyor. 2018 yılında güneş ve rüzgâr enerjisi fiyatlarında bir dizi ilerleme oldu. Bunda yatırımcılar için düşen faiz oranları, teknolojik ilerlemenin devam etmesi ve rekabeti teşvik eden düzenlemeler etkili oldu. Yeni santrallerin coğrafi dağılımı, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomileri kapsıyor. Ancak bu alanda liderliği gelişmekte olanlar yapıyor. En hızlı büyüyen üç bölge Okyanusya, Asya ve Afrika. IRENA verilerine göre Asya, kurulu yenilenebilir kapasitesini 1024 GW’a çıkararak ilk ‘terrawatt bölgesi’ oldu. IRENA Genel Müdürü Adnan Z. Amin, “Küresel iklim hedeflerine ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşabilmemiz için yenilenebilir enerji dağıtımının daha da hızlı büyümesi gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelinden tam anlamıyla yararlanan ülkeler, karbondan arındırılmış ekonomilerinin yanı sıra, birçok sosyoekonomik fayda sağlayabilecek” dedi. Forbes

Diğer İçerikler