Avusturyalı araştırmacılar, biyogaz tesislerine kimyasal bir döngü sistemini entegre ettiler. Yeni teknolojinin, endüstriyel ölçekte yakıt hücreleri için yüksek saflıkta hidrojen üretebileceği söyleniyor. İlgili bilim insanları sistemlerinin merkezi olmayan bir şekilde 5 € / kg seviyesinde hidrojen üretebileceğini belirtiyorlar.

Avusturya’nın Graz Teknoloji Üniversitesi (TU Graz) ve start-up Rouge H2 Engineering, yeni bir kimyasal döngü süreci kullanarak biyogazdan “dünyanın ilk” yüksek saflıkta hidrojen üretimini duyurdu. Hidrojen üretimi, ilgili tüm safsızlıkları içeren biyogaz kullanılarak 100 bar’a kadar bir basınçta gerçekleşti. TU Graz kimya mühendisliği ve çevre teknolojisi enstitüsünden Viktor Hacker, “Bir kimyasal döngü sisteminin mevcut bir biyogaz tesisine entegre edilebileceğini gösterdik. Yakıt hücreleri için yüksek saflıkta hidrojen, sadece laboratuvarda değil, aynı zamanda endüstriyel ölçekte gerçek biyogazdan üretilebilir.” dedi.

Üniversite, söz konusu biyogazın domuz gübresinden elde edilen metandan oluştuğunu açıkladı. 10 kW’lık tesis biyogaz akışının yaklaşık %1’ini (dakikada yaklaşık 30 litre) yönlendiriyor ve buharla karıştırıyor. Karışım, tesisin reaktörüne akıyor. Orada biyogaz reforme ediliyor ve sentez gazı üretiliyor. Bu gaz daha sonra demir oksidi demire indirgiyor. Daha sonra buhar, demiri tekrar demir okside oksitleyen reaktöre giriyor. Bu, %99,98 saflık seviyesinde hidrojen açığa çıkarıyor.

Bilim insanları pv dergisine şunları söyledi: “Araştırmacılar, aynı zamanda, biyogaz tesisinin tüm biyogaz akışını (saatte yaklaşık 480 metreküp) buna uygun olarak yükseltilmiş bir kimyasal döngü tesisi aracılığıyla kanalize edebilecekler. Bu, 3 MW’lık bir hidrojen üretim tesisine yol açacaktır.” Rouge H2, artık biyogaz endüstrisinden gelen siparişlere açık olduğunu söyledi. Araştırmacılar, prosesleri tarafından üretilen hidrojen için 5 € / kg’lık bir fiyat tahmin ediyor, ancak basınçla ilgili karmaşıklıklar, uygulamayı çoğunlukla traktörler ve forkliftler için kullanışlı hale getiriyor. PV Magazine

Diğer İçerikler