1. Toplam enerji yatırımları bu yıl da düşmeye devam etti.

Geçen yıla göre, küresel enerji yatırımları % 2 oranında bir düşüş yaşayarak 1,8 Trilyon $’a geriledi.

 • Enerji verimliliği ve upstream petrol ve doğal gaz dahil olmak üzere, 2017 yılında bazı sektörlerde yatırım artarken, nükleer enerji sektöründe yatırımlar azaldı.
 • Geçen yıl dünya genelinde 716 milyar $ ile en büyük yatırım petrol ve doğal gaz alanında gerçekleşti. Bu iki alanı, 447 milyar $ ile elektrik üretim, 303 milyar $ ile elektrik iletim ve dağıtım, 236 milyar $ ile de enerji verimliliği sektörü izledi.
 1. Stokların daha temiz enerji kaynaklarına yöneliminde bir duraklama oldu.
 • Uluslararası Enerji Ajansı Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu’na göre, 2030 yılına kadar enerji arz yatırımında fosil yakıtların payının % 40 oranında azalması ve tüm temiz kaynakların yanı sıra şebeke yatırımlarının da önemli ölçüde artması gerekiyor.
 1. Ulaşım ve ısınmada elektriğin payı artmaya devam ederken, elektrikli araç sektöründe önemli büyüme kaydedilecek.
 • Dünya genelinde 2017’de yaklaşık 1,1 milyon elektrikli araç satılırken, bu sayının 2030’a kadar % 33 oranında artması bekleniyor.
 1. Enerji verimliliği ile ilgili harcamalar, dünya çapında enerji tüketimindeki genel eğilimden göreceli olarak muaf kalmıştır.
 • Son yıllarda enerji verimliliğine yönelik yatırımların büyümesi güçlenirken, enerji verimliliği politikası uygulamasının ve küresel enerji yoğunluğu iyileştirmelerinin yavaşladığı bir zemine karşı %3’e geriledi.
 1. Enerji sektörü sermayesi büyüdükçe, elektrik talebi ve yatırım arasındaki ilişki de gelişmeye devam etti.
 2. Her ne kadar, yenilenebilir enerjiye yatırım % 7 azalmış olsa da, yaklaşık 300 milyar $ ile, 2017 yılında enerji üretimi harcamalarının üçte ikisini oluşturdu.
 3. Fosil yakıt tedariğine yapılan yatırımlar; kömür ve LNG’de azalan harcamalar, upstream petrol ve doğal gazda makul bir artışı telafi ettiği için, 2017 yılında 790 milyar $ civarında sabit kaldı.
 1. Downstream ve petrokimyasallar genişlerken, petrol ve gaz endüstrisi kısa dönemli projelere ve hızla azalan üretimlere doğru kayıyor.
 • Petrokimya yatırımları 2017 yılında % 11 artarak 17 milyar $’a, 2018 yılında ise yaklaşık 20 milyar $’a ulaşmıştır. Son yıllarda ilk kez ABD, petrokimyasallara en fazla yatırım yapan ülke oldu.
 1. Özel sektör liderliğindeki enerji yatırımlarının payı son 5 yılda azaldı.
 • Bazı sektörlerdeki yatırım kararları, hükümet politikalarından giderek daha fazla etkileniyor.
 • Yenilenebilir enerji yatırımlarının çoğu, sözleşmelere ve düzenlemelere bağlı olmakla birlikte, şebeke ölçekli yatırımların %35’inden fazlası, fiyatların belirlenmesi için açık artırma gibi rekabetçi mekanizmalarla destekleniyor.
 1. Yeni Teknolojiler:
 • UEA, enerji sektöründe Ar-Ge yatırımlarının 2017 yılında bir önceki yıla göre % 8 artarak 27 milyar $’a ulaştığını açıkladı. Bu artışta düşük karbon teknolojilerine yapılan yatırımlar etkili oldu.
 • Dünyadaki iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak için karbon yakalama, kullanım ve depolama (CCUS) yatırımlarının artırılmasına yönelik yeni yaklaşımlara ihtiyaç var.
 • Elektrikli piller, enerji sektöründe giderek daha fazla yayılıyor. Ancak etkileri, büyük ölçüde enerji sektörünün dışındaki yatırım maliyetlerine bağlı olacak.

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler