Küresel elektrik talebinin yüzde 38’ini oluşturan 107 ülkede fosil yakıtlardan elektrik üretimi en az 5 yıl önce pik yapmasının ardından düşüşe geçti.

Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember’in analizine göre, fosil yakıtlardan üretim 2022’de yıllık bazda yüzde 1,2 arttı. Bu artış, 2011-2021 dönemindeki yüzde 1,6’lık ortalamanın altında kaldı.

Fosil yakıtlardan elektrik üretimi 215 ülkenin 107’sinde en az 5 yıl önce pik yaptı ve bu tarihten itibaren düşüşe geçti.

Küresel elektrik talebinin yüzde 38’ini oluşturan bu ülkelerde elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonlar son 10 yılda yaklaşık yüzde 20 geriledi.

Bu ekonomilerden 78’i, 2000’ler itibarıyla temiz enerji kaynaklarından elektrik üretimlerini artırarak fosil yakıtların payını azaltmaya başladı.

Küresel elektrik talebinin yüzde 50’sini oluşturan ülkelerde ise fosil yakıtlardan elektrik üretimi en az bir yıl önce pik yaptıktan sonra düşüşe geçti.

Avrupa Birliği (AB) fosil yakıtlardan üretim en yüksek seviyesine göre yüzde 30, Okyanusya ve Kuzey Amerika’da sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 15 geriledi.

Kaynak: AA

Diğer İçerikler