ODTÜ Gaziantep Müh. Fak. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans, Del Tech Community College (ABD)’de MBA, MKU FBE Elektrik Elektronik Müh. Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi FBE Yenilenebilir Enerji Teknolojileri doktora çalışmalarını tamamladı. 19 MAYIS Üniversitesi’nde 5 yıl Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Çeşitli Endüstriyel tesislerin montaj, devreye alma ve işletme-bakım hizmetlerinde bulundu. Endüstriyel Otomasyon, PLC, DCS sistemleri geliştirme ve uygulama projeleri gerçekleştirdi.

Yurtiçinde ve yurtdışında 3 850 MW Elektrik Santrali montaj ve devreye alma, 4 400 MW santral DCS sitemleri kurulum ve rehabilitasyon çalışmaları projelerini yönetti. Halen elektrik santralleri, su arıtma tesisleri, ilaç fabrikaları ve çeşitli endüstriyel otomasyon uygulamaları sektöründe yer alan (T. Enerji ve Otomasyon, Nice Mühendislik ve ABT Endüstri) mühendislik firmalarından oluşan Alagöz Gurubu’nun yönetim kurulu başkanıdır.

Sosyal Sorumluluk kapsamında çeşitli STK’larda aktif üyeliklerde bulunmuştur. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

• MÜSİAD Enerji Sektör Kurulu Başkanı (halen)
• MÜSİAD İzmir Şube Başkanı (2008-2009)
• MMG İzmir Şube Başkanlığı (2009)

Diğer İçerikler