Dünya Enerji Konseyi Türkiye ve BP iş birliği ile altıncısını düzenlediğimiz DEK Konuşmaları Programımızda bugün BP Global Ekonomi Direktörü Richard DE CAUX konuğumuzdu.

“BP Enerji Görünümü 2019” Raporu üzerinden Türkiye ve dünyanın enerji gündeminin değerlendirildiği 6. DEK Konuşmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve DEK Türkiye Başkanı Alparslan BAYRAKTAR, BP Türkiye Ülke Başkanı Joe MURPHY ve EPDK Başkanı Mustafa YILMAZ’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Moderatörlüğünü Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkan Yardımcısı Kıvanç ZAİMLER’in yaptığı “Küresel Enerji Dönüşümü ve Türkiye’nin Konumu” panel ise ZORLU Holding A.Ş. Enerji Grup Başkanı Sinan AK, Dünya Enerji Konseyi Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Barış SANLI, MEDREG Başkanı Gülefşan DEMİRBAŞ ve TÜREB Başkanı Hakan YILDIRIM’ı katılımcılarla bir araya getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve DEK Türkiye Başkanı Alparslan BAYRAKTAR;

Sayın BAYRAKTAR, konuşmalarına, küresel çapta düşük karbonlu ekonomiye geçiş trendinin hız kazandığını ve tüm gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerin enerji sektörlerinin bir dönüşüm sürecine girdiğini vurgulayarak başladı.

Türkiye’nin, enerji sektörü açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde olduğunu belirten BAYRAKTAR, Türkiye’nin son 17 yıllık enerji sektörü dönüşüm hikayesini ve bu süreçte Paris İklim Anlaşması kapsamındaki yerinden bahsederek konuşmalarına devam etti.

Enerji politikalarının başarıya ulaşmasında önemli unsur olarak görülen politik hedeflerdeki devamlılık, belirlilik ve öngörülebilirlik ile, geçmiş dönemde Milli Enerji ve Maden Politikası altında çizilen vizyonun yeni dönemde de kuvvetli bir şekilde devam edeceğini belirten BAYRAKTAR, bu anlamda, arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa odaklı politikaların, hayata geçirilebilmesinin sektörün tüm paydaşlarının katkılarıyla olacağının altını çizdi. Sayın BAYRAKTAR, “Türkiye, enerji dönüşümünün ikinci aşamasını gerçekleştirmek için yeterli teknik, hukuki ve finansal imkanlara sahiptir” dedi. Ayrıca, BAYRAKTAR, Türkiye’nin iklim değişikliği ile ilgili olarak dünya çapında gösterilen çabalara her zaman destek olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti. “Bu anlamda, son 17 yılda yenilenebilir alanında yaptığımız yatırımlar, doğalgazın Türkiye’de tüm hane halkına, 81 ile ulaşması, enerji verimliliği politika ve uygulamaları ve daha birçok faaliyeti gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz” sözleri ile konuşmalarını gerçekleştirdi.

BP Türkiye Ülke Başkanı Joe MURPHY;

BP Enerji Görünümü 2019 raporunun bir dizi senaryoyu ele aldığına vurgu yapan BP Türkiye Ülke Başkanı Joe MURPHY, Rapor’un dünyanın enerji miksinin nasıl değiştiğini ve dünya enerji piyasaları için gelecek 20 yıl tahminlerinin yer alacağı uzun vadeli enerji eğilimlerinin değerlendirildiğini ifade etti.

MURPHY, BP’nin bir asrı aşkın süredir Türkiye’de faaliyetlerini sürdürdüğünü ve Türkiye’nin BP için stratejik önemi olduğunu belirtti. Akaryakıt operasyonlarından madeni yağa, havacılık yakıtlarından boru hatları projelerine dek çeşitli faaliyet alanlarında yer aldığını belirten MURPHY, uzun vadeli yatırımlarına devam edeceklerini ve paydaşlarıyla işbirliklerini sürdüreceklerini ifade etti.

BP Enerji Görünümü Raporu 2019

BP Global Ekonomi Direktörü Richard DE CAUX’nun toplantıda sunumunu gerçekleştirdiği, küresel enerji görünümünü 2040 yılına kadar biçimlendiren güçleri ve bu dönüşümün etrafındaki belirsizlikleri ele alan BP Enerji Görünümü 2019 Raporu’ndan önemli başlıklar ise şöyle:

  • 2040 yılı itibarıyla küresel enerji piyasalarını etkileyebilecek enerji sektörüne ilişkin tahminlere yer verildi.
  • 2040 yılına kadar olan dönemdeki en büyük belirsizlikler, daha düşük karbonlu bir geleceğe daha hızlı geçiş ihtiyacının yanı sıra, küresel ekonomik büyümeyi ve yükselen refahı desteklemek için ortaya çıkan daha fazla enerji ihtiyacı olarak vurgulandı. Raporda; küresel ekonomik büyümenin ve refah seviyesindeki artışın desteklenebilmesi için gereken enerjinin sağlanması ve hızlı bir şekilde düşük karbon salınımına geçilmesi konusundaki zorluklar, temel belirsizlikler arasında sıralandı.
  • Bir dizi senaryoyu içeren BP Enerji Görünümü 2019 raporu, dünyanın karşı karşıya olduğu çifte zorluğu vurgulamasının yanı sıra aynı zamanda ticaret anlaşmazlıklarındaki tırmanışın olası etkilerine dair konuları dikkate almıştır.
  • Hindistan, Çin ve Asya’daki küresel enerji talebinin yaşam standartlarındaki iyileştirmelerle birlikte 2040 yılında yaklaşık üçte bir oranında artış göstereceği de belirtildi.
  • Yenilenebilir enerjinin küresel enerji sistemine giriş hızına daha önce hiçbir yakıtın ulaşmadığı ve hatta yenilenebilir enerji kaynakları ve doğalgazın birincil enerjideki büyümenin büyük çoğunluğunu oluşturduğu vurgulanmıştır. BP’nin gelişen dönüşüm senaryosunda da, yeni enerjinin %85’i daha düşük karbon emisyonuna sahip olduğu belirtildi.
  • Yenilenebilir enerjinin küresel enerji sistemine girişinin tarihsel olarak diğer enerji kaynaklarından çok daha hızlı olduğu belirtilen raporda, 2040 yılına kadarki sürenin ilk yarısında petrole talebin artacağı, fakat ilerleyen dönemde bu talebin daha yatay bir hal alacağı öngörüldü. Öte yandan raporda, 2040 yılına kadar küresel enerji talebinin karşılanabilmesi için yeni petrol sahalarında olan yatırımın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Etkinlik detayı

Sunumu indirmek için tıklayın

Diğer İçerikler