COVID-19 krizi sürerken, petrol sektörünün uzun dönemde kendini toparlayıp toparlayamayacağı ciddi soru işaretleri barındırıyor.

Bazı belirtiler petrol endüstrisinin krizin en zor aşamasını geçtiğine işaret ediyor fakat, geride bıraktığımız birkaç ay küresel petrol talebini yüzde 25 daralttı, ilk defa petrol fiyatları sıfırın altını gördü, depoların kapasitesini aşırı aşan bir birikme söz konusu oldu ve enerji şirketleri borsalarda onlarca milyar dolarlık çöküş yaşadı.

Pandeminin küresel etkileri hala devam ettikçe birçok uzman aşı bulunana kadar pandeminin küresel ekonomiyi ciddi şekilde sekteye uğratmaya devam edeceğini ve petrol endüstrisinin bundan daha fazla etkileneceğini ifade ediyor.

Küresel petrol talebinde 10-15 yıl sonra beklenen düşüşün COVID-19 kriziyle bugünden görülmüş olması, sektörün geleceğine yapılacak yatırımları da riske atıyor. Fakat öte yandan küresel petrol sektörünün geleceğine dair, gelişmekte olan ülkelerdeki 3 temel sektörün -havacılık, deniz taşımacılığı ve kimya endüstrileri- petrol talebini gelecek birkaç onyılda da korumaya yardımcı olacağına işaret ediyor. Uzmanlar, nüfus artışının petrol talebini güçlendireceği öte yandan da yeni enerji teknolojilerinin de aynı şekilde petrol endüstrisinin geleceğine dair kuşku doğurduğunu ifade ediyor.

Mark Mozur, COVID-19 krizi ile beraber, gelir ve tüketici alışkanlıkları konusundaki eski genellemeleri tekrar gözden geçirmek gerektiğine işaret etti. Mozur, pandeminin hava taşımacılığı sektörünü çok ciddi manada etkilediğini ve sektörün toparlanmasının yıllar sürebileceğini ifade etti.

London Economics International LLC Başekonomisti Marie Fagan, küresel ekonomik krizlerin petrol talebi üzerinde genelde önemli etkisi olduğuna isaret etti.Fagan, petrol talebinin çok daha düşük bir seviyeden yavaş bir toparlanmayla ilerlemesinin mümkün olduğunu ifade etti.

BP Araştırmacısı Spencer Dale, küresel petrol talebinin günlük 25-30 milyon varil düşebileceğini açıkladı. Dale, “yaşadığımız süreç tamamen tahminden uzak bir kriz. Dolayısıyla mevcut ekonomik modellerle de açıklanması ve çözüm üretilmesi pek mümkün gözükmüyor. Yaşananları anlamamız yıllar alabilir” dedi.

Makroekonomik etkiler ve verimliliğin, uzun dönem petrol talebi gelişimine etkileri:

Küresel petrol talebindeki değişme (1990 yılından itibaren)

 

Kaynak: “Economists Wonder: Did COVID-19 Accelerate Timeline for Peak Oil Demand”, SPGlobal

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler