Çin’in enerji politikaları ilk başta çelişkili görünebilir: Hedefini yüksek tutmaya ve yenilenebilir enerjinin, kömür yakıtlı elektriğin yerini almaya başlaması için çalışıyor. Kömürün şu anda elektrik tabanının %60’ını oluşturduğu bir ülkede, yenilenebilir enerji kaynakları şu an %20 ve 2030’da da %35 olması beklenirken, bu hedefi gerçekleştirmek hiç de kolay değil. Amacı, şehirlerini temizlemek ve Paris İklim Anlaşmasına uymak olan Çin, 2015 yılında beş yıllık bir plan oluşturduğunda, güneş üreticileri üstün bir performans gösterdi ve bu tür üretimlerin teşvik edilmesi için oluşturulan programda milyarlarca dolarlık bir açık yarattı. Çinli üreticiler şu an, ucuz fiyatlar ve daha iyi güneş panelleri ile yurtdışı pazarlarında zemin oluşturmaya çalışıyor. Çin’in nihai hedefi, 2024 yılına kadar, devlet sübvansiyonlarından yararlanmadan rüzgâr ve güneşin kömürle rekabet etmesini sağlamak. Çin’in gelişmekte olan ekonomisi, kömürün orada kilit bir rol oynamaya devam edeceği anlamına geliyor. Hükümet, artık yerli güneş üreticilerini sübvanse edememekte. İyi haber şu ki, bunu yapmak zorunda da değiller çünkü ülkenin güneş enerjisi yayılımı tüm beklentileri aştı. Forbes

Diğer İçerikler