Çin, AB’nin tüm kapasitesine eşdeğer yeni kömür yakıtlı enerji santralleri eklemeye hazırlanıyor. Dünyanın en büyük enerji tüketicisi, yavaşlayan bir ekonomiyi artırma teklifinde karbon emisyonlarını dizginlemek için küresel baskıyı görmezden geliyor. Kömür istasyonlarını takip eden kar amacı gütmeyen bir grup olan Global Energy Monitor’dan gelen bir rapora göre, ülke genelinde, 148 GW’lık kömür yakıtlı tesisler inşa ediliyor. Tüm AB kömür filosunun mevcut kapasitesi 149 GW’tır. Dünyanın geri kalanı, son iki yılda kömürle çalışan kapasiteyi büyük oranda azaltırken, Çin de bir o kadar çok kömür gücü inşa ediyor. Global Energy Monitor’ün Başkanı Ted Nace, yeni kömür santrallerinin Çin’in artan karbon emisyonları üzerinde önemli bir etkisi olacağını söyledi. Başkan, Çin’in emisyonları azaltmadaki küresel ilerleyişe “zarar verdiğini” sözlerine ekledi. Hava kirliliği ve kömüre aşırı yatırım konusundaki endişeler Çin’e 2016 yılında yüzlerce kömür istasyonunun inşasını askıya almasına yol açtı. Ancak, çoğu santral, yeniden başlatıldı. Pekin, 1990’ların başından beri en yavaş büyüyen bir ekonomiyi teşvik etmeye çalışıyor. Sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda dünyanın en büyük emisyon yayan ülkesi olan Çin’e baskılar artıyor. Financial Times

Diğer İçerikler